Kontakt info

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Adamićeva 10, 51000 Rijeka

e-mail: razvoj@pgz.hr
www.pgz.hr

Tel. +385 51 351 900