Projekti:

Stambeno susjedstvo - Na aveniji

1

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

17.000.000 €

Opis projekta
Budući stambeni kompleks planiran je Detaljnim planom uređenja područja stambenog naselja Trsat (SN 29/09) i Detaljnim planom uređenja područja Sveučilišnog kampusa i KBC na Trsatu (SN 29/05) u cijelosti na neizgrađenom zemljištu na sjeveroistočnom rubu Trsata. Riječ je o izrazito atraktivnom stambenom području grada Rijeke, prepoznatljivom po srednjovjekovnoj jezgri, obiteljskoj izgradnji u zelenilu, izrazito kvalitetnim vizurama na Riječki zaljev i otoke, ali i modernom kompleksu Kampusa i Kliničkog bolničkog centra u izgradnji. Radi navedenih osobina, na ovom se području planski razvija nova stambena izgradnja pretežito višeobiteljske tipologije, dok je duž Sveučilišne avenije već izgrađeno više atraktivnih višestambenih građevina na koje se treba nadovezati i stambeno susjedstvo koje je predmet ovog projekta.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • 9 višestambenih i višeobiteljskih građevina katnosti P+2 do P+4, maks. brp 13.600 m² stambenog prostora (nadzemno)
 • javnih površina – prometnica i javnog parka (obveza Grada)

Lokacija:Grad Rijeka – područje naselja Trsat

Vlasništvo: Grad Rijeka

Model realizacije: Nudi se zaključenje pred/ugovora o prodaji zemljišta. Imovinsko-pravna priprema i izgradnja prometnica s infrastrukturom obveza je Grada Rijeke. Grad Rijeka raspisuje javni natječaj za prodaju zemljišta za izgradnju stambenih građevina.

  Kontakt osobe:
  Srđan Škunca, pročelnik
  Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
  Telefon: +385 51 209 450,
  E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr
  Gabrijela Kiš-Jerčinović, ravnateljica
  Direkcija za gospodarenje zemljištem
  Telefon: +385 51 209 441,
  E-mail: gabrijela.kis-jercinovic@rijeka.hr
  Grad Rijeka
  Titov trg 3, 51000 Rijeka
  Faks: +385 51 209 451
  E-mail: urban@rijeka.hr
  Web: www.rijeka.hr 

  (Fotografije: Google fotografije)

  Projekti:

  Dom za starije osobe Opatija

  2

  Project map location

  Procijenjena vrijednost projekta:

  15.200.000 €

  Opis projekta
  Povećanje smještajnih kapaciteta i unapređenje socijalne i zdravstvene skrbi u okvirima institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi.
  Izgradnjom novog Doma broj ležaja povećava se sa sadašnjih 143 ležaja na približno 304 ležaja.

  Lokacija: Grad Opatija, mjesto Volosko

  Vlasništvo: građevinska parcela površine 12.812 m² u vlasništvu je ustanove Dom za starije osobe “Volosko” Opatija

  Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

  Pripremljena dokumentacija: 
  Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan s prostorno -planskom dokumentacijom

  Studijska dokumentacija:

  • izrađen je Program i investicijska studija o mogućnosti

  Projektna dokumentacija:

  • idejno rješenje

  Kontakti: 
  Marjan Haupert, ravnatelj
  Dom za starije osobe “Volosko” Opatija
  Andrije Štangera 34, 51410 Opatija
  Telefon: +385 51 701 013
  E-mail: dom.volosko@ri.t-com.hr
  Web: www.dzsino-volosko.hr
  Primorsko-goranska županija
  Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

  Slogin kula 2, 51000 Rijeka
  Telefon: +385 51 351 920
  E-mail: socijalna.skrb@pgz.hr
  Web: www.pgz.hr

  (Fotografije: Iconis d.o.o.)

  Projekti:

  Dom za starije osobe Kostrena

  3

  Project map location

  Procijenjena vrijednost projekta:

  9.000.000 €

  Opis projekta
  Dom za starije i nemoćne osobe Kostrena jedinstvena je organizacijska sredina institucijske i izvanistitucijske skrbi, kapaciteta za oko 150 korisnika svih stupnjeva funkcionalnosti, uključujući i oboljele od Alzheimerove demencije i korisnike gerijatrijske palijativne skrbi.
  Sukladno analizi ključnih demografskih pokazatelja starije populacije i raspoloživosti smještajnih kapaciteta, izgradnjom DSNO u Kostreni smanjio bi se nedostatak smještajnih kapaciteta u Primorsko-goranskoj županiji za 10 %. Cilj projekta jest unaprijediti socijalnu skrb i njegu starijih i nemoćnih osoba u okviru institucijske i izvanistitucijske skrbi. Broj zaposlenih nakon investiranja iznosio bi 77 djelatnika (pretežito ženske radne snage) odnosno 55 medicinskih sestara i njegovateljica i 22 ostala zaposlenika.
  Dom za starije i nemoćne osobe Kostrena bit će izgrađen na građevinskoj čestici površine 13.188 m2 u naselju Paveki, u vlasništvu Općine Kostrena. Planirana bruto površina građevine je 8.600 m2. Građevina je katnosti 2Su+P+2+Pk.
  Predviđen ukupan kapacitet građevine predviđa sljedeće namjene:

  • stambeni dio s ukupno 20 smještajnih jedinica (standard stambenog prostora s jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama)
  • stacionarni dio s ukupno 66 smještajnih jedinica (jednokrevetne i dvokrevetne sobe)
  • stacionarni dio za oboljele od Alzheimerove demencije s ukupno 20 smještajnih jedinica
  • stacionarni dio palijativne skrbi s ukupno 11 smještajnih jedinica
  • dnevni centar s ukupno 3 smještajne jedinice
  • uredski i servisni prostori
  • tehnički prostori

  Lokacija: Općina Kostrena, naselje Paveki, k.č. 5225/1 k.o. Kostrena Lucija 

  Vlasništvo:Općina Kostrena

  Model realizacije: otvorene mogućnosti financiranja, javno-privatno partnerstvo 

  Pripremljena dokumentacija: 
  Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan s važećom prostorno-planskom dokumentacijom

  Studijska dokumentacija:

  • studija izvedivosti investicijskog projekta za gradnju DSNO Kostrena
  • evaluacija studije izvedivosti investicijskog projekta za gradnju DSNO Kostrena

  Projektna dokumentacija:

  • idejno arhitektonsko rješenje
  • idejni projekt (arhitektonski, građevinski, strojarski i elektro projekt)
  • tehnološki projekt kuhinje i praonice rublja
  • geotehnički elaborat
  • ishođeni posebni uvjeti javno pravnih tijela za izradu glavnog projekta
  • glavni projekt 

  Dozvole za gradnju:

  • građevinska dozvola (Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko-goranska županija), KLASA: UP/I-361-03/17-06/175, URBROJ: 2170/1-03-01/5-18-8, od 11. travnja 2018.)

  Kontakt osoba:
  Dražen Vranić, načelnik 
  Općina Kostrena
  Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena
  Telefon: +385 51 209 000
  Faks: +385 51 289 400
  E-mail: drazen.vranic@kostrena.hr
  Web: www.kostrena.hr

  (Fotografije: Iconis d.o.o., Općina Kostrena)

  Projekti:

  Dom za starije osobe Klana

  4

  Project map location

  Procijenjena vrijednost projekta:

  5.900.000 €

  Opis projekta
  Prenamjenom i rekonstrukcijom bivše vojarne u Klani zadovoljit će se potreba za novim kapacitetima za smještaj starijih osoba uz poboljšanje kvalitete i proširenje medicinskih usluga korisnicima.
  Projekt podrazumijeva rekonstrukciju i adaptaciju vojarne u Klani u Dom za starije osobe kapaciteta do 150 ležajeva s ostalim komplementarnim sadržajima.

  Lokacija: Općina Klana, naselje Klana

  Vlasništvo:Općina Klana

  Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

  Pripremljena dokumentacija: 
  Dokumenti prostornog uređenja:

  • prostorni plan Općine Klana
  • urbanistički plan uređenja naselja Klana

  Studijska dokumentacija:

  • program i studija isplativosti za prenamjenu bivše vojarne u Dom za starije i nemoćne osobe

  Kontakt osobe:
  Željka Šarčević Grgić, načelnica
  Telefon: +385 51 808 205
  Mobitel: +385 95 9141 286
  E-mail: nacelnik@klana.hr
  Ivana Vlaše, pročelnica
  Telefon: +385 51 808 205
  Mobitel: +385 95 9141 286
  E-mail: procelnik@klana.hr
  Općina Klana
  Klana 33, 51217 Klana
  Web: www.klana.hr

  (Fotografije: Iconis d.o.o.)

  Projekti:

  Dom za starije osobe Rab

  5

  Project map location

  Procijenjena vrijednost projekta:

  3.000.000 €

  Opis projekta
  Projekt se izvodi zbog unapređenja socijalne i zdravstvene skrbi starijih osoba. Korisnici projekta bit će matični stanovnici, ali i ostalo stanovništvo te turisti zainteresirani za usluge (stacionar, dnevni boravak, njega i skrb u kući). Objekt je smješten na vrlo atraktivnoj lokaciji blizu mora, centra grada te u blizini Doma zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova.
  Planirana je izgradnja zgrade doma čija će površina iznositi 1.045,6 m², a sastoji se od prizemlja i dva kata. Radovi su u tijeku.

  Lokacija: Otok Rab, mjesto Banjol

  Vlasništvo:Grad Rab

  Model realizacije:otvorene mogućnosti pregovaranja u vezi financiranja završetka radova i opremanja objekta

  Pripremljena dokumentacija: 
  Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

  Projektna dokumentacija:

  • idejni i glavni projekt

  Dozvole za gradnju:

  • građevinska dozvola

  Kontakt osoba:
  Zvonko Puljar Matić, pročelnik
  Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
  Grad Rab
  Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
  Telefon: +385 51 777 488
  E-mail: zvonko.puljar-matic@grad-rab.com
  Web: www.rab.hr

  (Fotografije: Iconis d.o.o.)