Projekti:

LNG terminal na otoku Krku

1

Project map location

Opis projekta
Cilj je projekta povećanje sigurnosti opskrbe i osiguranje dovoljnih količina prirodnog plina za potrebe Republike Hrvatske i država regije.
Projekt podrazumijeva izgradnju LNG terminala površine 35 ha, kapaciteta 15 mlrd. m³ prirodnog plina i mogućnost prihvata najvećih LNG brodova, dubine gaza do 18 m.

Lokacija:LNG terminal na Otoku Krku

Status nekretnine: Dina-Petrokemija d. d. u stečaju, pomorsko dobro

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 
Studijska dokumentacija:

  • studija utjecaja na okoliš

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt

Kontakt osoba:
Goran Frančić, direktor
LNG Hrvatska d. o. o.
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4094 600
E-mail: info@lng.hr
Web: www.lng.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Vjetroelektrana Ruševo Krmpotsko

2

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

50.342.000 €

Opis projekta
Osnovna namjena građevine je proizvodnja električne energije vjetra. Izgradnja vjetroelektrane kao ekološki prihvatljivog i raspoloživog izvora energije doprinijela bi povećanju udjela obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, što je jedan od prioriteta Strategije EU 2020.
Realizacija projekta, osim izgradnje postrojenja za pretvorbu energije, podrazumijeva i izgradnju pojedinačnih postrojenja koja su povezana s proizvodnjom električne energije iz energije vjetra, poput jednog ili više vjetroagregata s pripadnim transformatorskim stanicama i električnim vodovima, te upravljačkih i drugih građevina/ objekata koji služe pogonu vjetroelektrane. Najveća dopuštena visina pomoćnih objekata iznosi 10 m, uz dopušteni broj etaža P+1.
Razvoj projekta izgradnje vjetroelektrane dopušten je u prostoru od 30 km², uz maksimalnu dopuštenu snagu vjetroelektrane Ruševo Krmpotsko 90 MW, te ograničenje snage jednog vjetroagregata na 3 MW.

Lokacija: Grad Novi Vinodolski, mjesto Krmpote

Vlasništvo:Republika Hrvatska

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt osoba:
Velimir Piškulić, gradonačelnik
Grad Novi Vinodolski
Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski
Telefon: +385 51 554 350
Faks: +385 51 554 374
E-mail: gradonacelnik.v@novi-vinodolski.hr
Web: www.novi-vinodolski.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Solarne elektrane

3

Project map location

Opis projekta
Obnovljivi izvori energije vrlo su važna komponenta razvoja Primorsko-goranske županije i sadržani su u svim strateškim dokumentima. Cilj je postići visok udio obnovljivih izvora energije u sklopu održivog županijskog razvoja. Visoka razina potencijala korištenja solarne energije nalazi se u obalnom i otočnom području.
Na predviđenim lokacijama moguće je instalirati solarne farme do 50 ha s maksimumom od 10 MW snage po lokaciji.

Lokacija: područje Primorsko-goranske županije

Vlasništvo:državno i privatno vlasništvo

Model realizacije:Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija
Dokumenti prostornog uređenja:

  • dio lokacija je već utvrđen Prostornim planom Primorsko-goranske županije, a preostale će biti u prostornim planovima općina i gradova.

Poticajna naknada
Prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (“Narodne novine” broj 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15).

Kontakt osoba:
Darko Jardas, direktor
Regionalna energetska agencija Kvarner d. o. o.
Ciottina 17b, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 631 844
Faks: +385 51 263 751
E-mail: darko.jardas@reakvarner.hr
Web: www.reakvarner.hr 

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Vjetroelektrane

4

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

1.400.000 €

Opis projekta
Obnovljivi izvori energije vrlo su važna komponenta razvoja Primorsko-goranske županije i sadržani su u svim njen - im strateškim dokumentima. Cilj je postići visok udio obnovljivih izvora energije u sklopu održivog županijskog razvoja. Visoka razina potencijala korištenja vjetra za energije nalazi se u unutrašnjosti županijskog područja za eksploataciju temeljem izvršenih istraživanja i pogodnog sjevernoistočnog i jugoistočnog vjetra koji su tipični za unutrašnjost priobalja, dok je jugozapadni vjetar pogodan za kvarnerski zaljev.
Na predviđenim lokacijama predviđena je izgradnja vjetroelektrana.

Lokacija: područje Primorsko-goranske županije

Vlasništvo:državno i privatno vlasništvo

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja uz uvjet dobivanja prethodne elektroenergetske suglasnosti HEP-a

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

  • dio lokacija je već utvrđeno Prostornim planom Primorskogoranske županije, a preostale će biti u prostornim planovima općina i gradova

Poticajna naknada
Prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvo - ra energije i kogeneracije (“Narodne novine” broj 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15).

Kontakt osoba:
Darko Jardas, direktor
Regionalna energetska agencija Kvarner d. o. o.
Ciottina 17b, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 631 844
Faks: +385 51 263 751
E-mail: darko.jardas@reakvarner.hr
Web: www.reakvarner.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)