Projekti:

Uređenje uvale Dražica

1

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

700.000 €

Opis projekta

Kupalište Dražica jedno je od najstarijih organiziranih prostora uz more nastalo u samim začecima turističke ere Grada Krka. Poboljšanje ambijentalno-rekreacijskog standarda obalnog pojasa uvale Dražica proširenjem plažnog kapaciteta vrhunske kvalitete omogućuje proširenje turističke ponude za posjetitelje koja će indirektno utjecati na povećanje profita za lokalne dionike. Projekt podrazumijeva rekonstrukciju podnih površina platoa – terasa izvedbom novih betonskih slojeva i artikulacijom pješačkog puta uz šljunčanu plažu te rekonstrukciju pješačke staze u sustavu povezivanja s glavnom obalnom šetnicom.

Lokacija:Grad Krk

Vlasništvo: Grad Krk

Model realizacije:otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje

Kontakt osoba:

Darijo Vasilić, gradonačelnik
Grad Krk
Trg bana Josipa Jelačića 2, 51550 Krk
Telefon: +385 51 401 111
E-mail: grad-krk@ri.t-com.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Marina Crikvenica

2

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

14.475.000 €

Opis projekta
Marina Crikvenica odlikuje se povoljnim geostrateškim položajem i blizinom glavnih tržišta vezanih uz potražnju nautičara, blizinom zračne luke i autoceste te raspoloživosti turističke infrastrukture u centru mjesta. Dodatnu vrijednost projektu daju sadržaji izvan granice pomorskog dobra u planiranoj zoni poslovne gradnje, kao što su multifunkcionalni centar s trgovačkim, poslovnim, zabavnim sadržajima i garažom.
Planirana je izgradnja primarnog lukobrana, gatova, sekundarnog lukobrana i obalnog zida te objekta za nautičare. Kao posebni dio planirana je izgradnja servisnog dijela marine (na lokaciji lučica Podvorska). Izgradnjom je pred - viđeno 200 vezova.

Lokacija: Grad Crikvenica

Vlasništvo: dio lokacije definiran je kao pomorsko dobro, a preostali dio je vlasništvo Grada Crikvenice

Model realizacije:otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

 • studija utjecaja na okoliš
 • financijska studija isplativosti
 • tržišna studija isplativosti s prijedlogom poslovno-upravljačkog modela

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt

Dozvole za gradnju:

 • lokacijska dozvola

Kontakt osobe:
Damir Rukavina, gradonačelnik
Telefon: +385 51 455 400
E-mail: info@crikvenica.hr
Stanka Car,pročelnica
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu
Telefon: +385 51 455 400
E-mail: info@crikvenica.hr
Grad Cikvenica
Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Eko marina Velopin

3

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

18.300.000 €

Opis projekta
Cilj projekta jest obogatiti ponudu nautičkog turizma i povećati ukupne prihode gospodarstva.
U morskom dijelu marine izgradit će se plutajući pontoni sa sidrenim lancima za ukupno 200 vezova. Kopneni dio marine obuhvaća izgradnju beach cluba, recepcije, zabavne sadržaje i smještajne kapacitete.

Lokacija:Mali Lošinj

Status nekretnine: pomorsko dobro

Model realizacije:otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt

Dozvole za gradnju:

 • lokacijska dozvola

Kontakt osoba:
Tatjana Braškić, direktorica
Yacht Club Velopin d. o. o.
Dražica 1, 51550 Mali Lošinj
Telefon: +385 51 661 120
E-mail: tatjana.braskic@jadranka.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije)

Projekti:

Marina Bakar

4

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

6.700.000 €

Opis projekta
Izgradnja i razvoj pomorske infrastrukture na principu održivog razvoja, privođenje namjeni devastiranog dijela pomorskog dobra, razvoj turizma i sporta te generiranje novih radnih mjesta. Izgradnjom luke nautičkog turizma – marine u Bakru pridonijelo bi se razvoju lokalnoga gospodarstva. Razvoj nautičkog turizma treba sagledati kao pokretača svekolikog razvoja jer potiče razvoj širokog kruga djelatnosti (trgovine, proizvodnje, prometa, školstva, uslužne djelatnosti, komunikacije, zdravstva, zaposlenosti i mnogih drugih). Uzimajući u obzir činjenicu da se nedaleko planirane marine nalazi plato bivše koksare, međusobnom usklađenošću njihova razvoja, stvorio bi se turističko-gospodarski centar Grada Bakra, ali i šire regije.
Površina akvatorija jest 3,9 ha, a njenog kopnenog dijela 1 ha. Predviđena je izgradnja marine s maks. 300 vezova i gradnja građevine za uslužne djelatnosti od maks. 400 m².
Planira se akvatorij marine zaštititi lukobranima vertikalnog i polupropusnog tipa, a dispozicija priveznih mjesta riješit će se i plutajućim gatovima pozicioniranim unutar akvatorija marine. Na kopnenom dijelu planira se izgradnja različitih popratnih sadržaja kao što su: recepcija s mjenjačnicom, bankomat, restoran, caffe bar, praonica rublja, prodavaonica nautičke opreme, prodavaonica modne nautičke odjeće, agencije za charter, osiguranje i prodaju plovila, sanitarni čvor, dizalica, parkiralište za osobna vozila, crpka za gorivo te drugi komercijalni sadržaji.

Lokacija: Grad Bakar

Status nekretnine: pomorsko dobro

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt sukladan Prostornom planu uređenja Grada Bakra i Urbanistič- kom planu uređenja UPU 1 – Bakar

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje

Kontakt osoba:
Ivna Kauzlarić, pročelnica Ureda Grada
Grad Bakar
Primorje 39, 51222 Bakar
Telefon: +385 51 455 722
Faks: +385 51 762 303
E-mail: financije@bakar.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Marina Pećine

5

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

6.000.000 €

Opis projekta
U cilju povećanja broja vezova u specijaliziranim marinama te povećanja dolazaka nautičkih turista na destinaciju Kvarner, izgradit će se marina u blizini centra grada u produženju Kontejnerskog terminala Brajdica.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • izgradnja lukobrana u produžetku Kontejnerskog terminala
 • 118 komercijalnih i 80 nekomercijalnih vezova za brodice raznih veličina na području od 63.000 m²
 • četiri manje uslužne zgrade u marini ukupne bruto površine 2.700 m²
 • benzinske stanice
 • parkirališta sa 125 mjesta za automobile i 20 mjesta za motore.

Lokacija: Grad Rijeka

Status nekretnine: pomorsko dobro

Model realizacije: Potrebno je ishoditi koncesiju, koju na rok do 20 godina daje Primorsko-goranska županija, a na duži rok (do 50 godina) Vlada RH.

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • izrađen idejni projekt

  Kontakt osobe:
  Srđan Škunca, pročelnik Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
  Telefon: +385 51 209 450
  Faks: +385 51 209 451
  E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr
  Eda Rumora, ravnateljica Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju.
  Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
  Telefon: +385 51 209 461
  E-mail: eda.rumora@rijeka.hr
  Grad Rijeka
  Titov trg 3, 51000 Rijeka
  Web: www.rijeka.hr

  (Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije)

  Projekti:

  Yacht centar Kraljevica

  6

  Project map location

  Procijenjena vrijednost projekta:

  1.014.000 €

  Opis projekta
  Projekt omogućuje razvoj nautičkog turizma i upotpunjuje kvalitetu destinacije.
  Planira se izgradnja hangara za smještaj i opremanje jedrilica, prostora za fitness, prostora za predavanja, sastanke i premjer jedara, klupskih prostora i elitnog ugostiteljskog prostora. Ukupna predviđena površina zatvorenog prostora je oko 530 m², od čega je na ugostiteljstvo uračunato oko 160 m².

  Lokacija:Grad Kraljevica

  Vlasništvo:Grad Kraljevica

  Model realizacije: Predlaže se financiranje dovršetka izrade projektne dokumentacije i izgradnja objekta u zamjenu za pravo građenja ugostiteljskog prostora (u planu je investitoru etažiranjem prepustiti drugi kat zgrade).

  Pripremljena dokumentacija: 
  Dokumenti prostornog uređenja:

  • urbanistički plan uređenja središta Kraljevice je u izradi

  Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt

  Kontakt osoba:
  Ivan Jerčinović, pročelnik Upravni odjel za održivi razvoj
  Grad Kraljevica
  Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica
  Telefon: +385 51 282 450
  Faks: +385 51 281 419
  E-mail: ivica.jercinovic@kraljevica.hr
  Web: www.kraljevica.hr

  (Fotografije: Iconis d.o.o.)

  Projekti:

  Luka Opatija

  7

  Project map location

  Opis projekta
  Proširenjem i povećavanjem kapaciteta luke Opatija omogućuje se dolazak većih brodica i jahti što će utjecati na daljnji razvoj nautičkog turizma destinacije Kvarner i šire regije.
  Projekt podrazumijeva rekonstrukciju postojeće luke s izgradnjom lukobrana i dogradnjom gatova za privez brodica kao i rješenje pristupa luci. Izgradnjom lukobrana proširit će se zaštićeni akvatorij luke i omogućiti prihvat cruisera.

  Lokacija: Grad Opatija

  Status nekretnine: pomorsko dobro

  Model realizacije: dodjelom koncesije Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga

  Pripremljena dokumentacija
  Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

  Studijska dokumentacija:

  • Studija utjecaja na okoliš

  Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt

  Kontakt osoba:
  Ivo Dujmić, gradonačelnik 
  Grad Opatija
  Telefon: +385 51 701 322
  Faks: +385 51 701 316
  E-mail: gradonacelnik@opatija.hr
  Web: www.opatija.hr
  Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga 
  Viktora Cara Emina 3, 51410 Opatija
  Ravnatelj: Fernando Kirigin 
  Telefon: +385 51 271 797
  Faks: +385 51 271 797
  E-mail: info@portopatija.hr
  Web: www.portopatija.hr 

  (Fotografije: Iconis d.o.o.)

  Projekti:

  Krčki lukobran

  8

  Project map location

  Procijenjena vrijednost projekta:

  10.000.000 €

  Opis projekta
  Bolji uvjeti za ribarstvo, putničko-turistički promet, nautički turizam i smještaj sportskih i rekreacijskih brodica. Povećanje gospodarskih efekata u turizmu i pomorskom prometu, što se prvenstveno odnosi na sigurniju i time kvalitetniju lučku ponudu koju će u najvećoj mjeri koristiti turisti-nautičari. Veći broj vezova ekonomski je unosan posao, a veći broj nautičara stimulira malo i srednje poduzetništvo u turizmu da podignu standard svoje ponude te omoguće i druge uslužne i kulturne sadržaje. Bolja turistička ponuda i njezini financijski efekti imat će utjecaj na cijeli otok, a dijelom i na županiju.
  Projekt podrazumijeva produženje primarnog te izgradnju sekundarnog lukobrana, izgradnju operativne putničke i ribarske obale, gatova za privez i benzinske stanice.

  Lokacija:Grad Krk, centar

  Status nekretnine: pomorsko dobro

  Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

  Pripremljena dokumentacija: 
  Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

  Studijska dokumentacija:

  • studija utjecaja na okoliš

  Kontakti:
  Darijo Vasilić, gradonačelnik
  Grad Krk
  Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk
  Telefon: +385 51 401 111
  E-mail: grad-krk@ri.t-com.hr

  Goran Lajnert, ravnatelj 
  Županijska lučka uprava Krk 
  Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk
  Telefon: +385 51 220 165
  Faks: +385 51 880 072
  E-mail: info@zluk.hr 
  Web: www.zluk.hr   

  (Fotografije: Iconis d.o.o.)

  Projekti:

  Luka Cres

  9

  Project map location

  Procijenjena vrijednost projekta:

  6.600.000 €

  Opis projekta
  Navedenim projektom namjerava se kompletno izgraditi i urediti zapadni dio luke Cres, a time ujedno promovirati grad Cres kao poželjnu nautičku destinaciju. Nadalje, izgradnjom navedenog projekta, omogućit će se bočno pristajanje većih cruising jahti i jedrenjaka. Time će se osigurati veliki kapacitet prihvata različitih veličina brodica, a Cres promovirati kao najznačajniju sjevernu luku poželjnu za sve nautičare. Rezultat projekta jest kompletno uređenje lučkog područja luke Cres izgradnjom nove pomorske suprastrukture i infrastrukture te promicanje grada Cresa u najznačajniju nautičku luku sjevernog Jadrana. Ujedno, kroz navedeni projekt bilo bi omogućeno otvaranje novih radnih mjesta.
  Projekt podrazumijeva uređenje kompletne obale na zapadnom dijelu luke Cres s vanjskim lukobranom i unutrašnjim gatom. Lukobran je dužine 185 m, širine 6 m, djelomično propustan za cirkulaciju mora te postavljen na dvostrukom redu pilota zabijenih u čvrstu stijenu morskog dna.
  Unutarnji gat dužine je 110 m, širine 2 m, propustan te postavljen na jednom redu pilota zabijenih u čvrstu stijenu morskog dna. Rubni je dio obale nasipan i to modelom punog nasipa. Prateća građevina s okolišem proteže se na čestici od 1.110 m2 .
  Prateća građevina je na tri etaže ukupne površine cca. 840 m2 . Sastoji se od suterena, prizemlja i krova (vidikovac).

  Lokacija: lučko područje luke Cres (zapadni dio luke)

  Vlasništvo: Županijska lučka uprava Cres

  Model realizacije:koncesija na izgradnju

  Pripremljena dokumentacija: 
  Projektna dokumentacija:

  • rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres: mapa A-„Građevni projekt pomorskih građevina; mapa B-„Glavni arhitektonski projekt krajobraznog uređenja“; mapa C-„Glavni projekt elektroinstalacije
  • izgradnja prateće zgrade: knjiga 1-„Arhitektonski projekt“; knjiga 2-„Projekt konstrukcije“; knjiga 3-„Projekt hidroinstalacija“; knjiga 4-„Elektrotehnički projekt“; knjiga 5-„Projekt strojarskih (termotehničkih) instalacija“; knjiga 6-„Elaborat zaštite od požara“

  Studijska dokumentacija:

  • studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za namjeravani zahvat „Rekonstrukcija i dogradnja zapad nog dijela luke Cres“
  • studija izvodljivosti rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres

  Dozvole za gradnju:

  • potvrda glavnog projekta-rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres
  • potvrda glavnog projekta-prateća građevina.

  Kontakt osoba:
  Anton Opatić, ravnatelj
  Županijska lučka uprava Cres
  Jadranska obala 1, 51557 Cres
  Telefon: +385 51 572 114
  Faks: +385 51 573 021
  E-mail: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr
  Web: www.zlu-cres.hr

  (Fotografije: Iconis d.o.o.)

  Projekti:

  Projekti Županijske lučke uprave Crikvenica

  10

  Project map location

  Procijenjena vrijednost projekta:

  5.586.500 €

  Opis projekta
  Projekti Županijske lučke uprave Crikvenica od velikog su značaja za razvoj nautičkog turizma i upotpunjavanje kvalitete cjelokupne destinacije. Projektima je obuhvaćena izgradnja novih nautičkih i komunalnih vezova, s ciljem povećanja sigurnosti plovila u luci kao i povećanja ponude i prometne dostupnosti Grada Crikvenice. Većim brojem nautičkih vezova, a time i nautičara, stimulirat će se malo i srednje poduzetništvo u turizmu da podignu standard svoje ponude te omoguće i druge uslužne i kulturne sadržaje. Bolja turistička ponuda i njezini financijski efekti imat će pozitivan utjecaj na Grad Crikvenicu, kao i na Primorsko-goransku županiju.
  Dogradnjom ukupno tri luke otvorene za javni promet; Črni mul, Perčin, a posebno luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica, stvorili bi se bolji uvjeti za razvoj nautičkog turizma, putničkog prometa kao i bolji uvjeti za pružanje kvalitetnog smještaja sportskih i rekreacijskih plovila.

  Lokacija: Grad Crikvenica

  Status nekretnine: pomorsko dobro

  Model realizacije: koncesija

  Pripremljena dokumentacija: 
  Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekti su sukladni prostorno -planskoj dokumentaciji

  Projektna dokumentacija:

  • glavni građevinski projekt pomorskih građevina, za luke Crikvenica i Črni mul
  • idejni građevinski projekt, za luku Perčin

  Studijska dokumentacija:

  • maritimna studija, za luke Crikvenica i Črni mul
  • elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za luke Crikvenica i Črni mul

  Dozvole za gradnju:

  • građevinska dozvola, za luke Crikvenica i Črni mul

  Kontakt osoba:
  Mario Kružić, ravnatelj
  Županijska lučka uprava Crikvenica
  Ivana Skomerže 2/I, 51260 Crikvenica
  Telefon: +385 51 241 577
  Faks: +385 51 241 177
  E-mail: info@zlu-crikvenica.hr
  Web: www.zlu-crikvenica.hr

  (Fotografije: Iconis d.o.o.)