Projekti:

Novi terminali riječke luke

1

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

865.000.000 €

Opis projekta

Izgradnja novih terminala za generalni i kontejnerski promet na području riječke luke ima za cilj povećanje kapaciteta i omogućavanje prihvata najvećih brodova. 

Projekt podrazumijeva izgradnju:

Br.OpisPovršina (ha)mil. EUR
1Bazen Rijeka20300
2Bazen Bakar1565
3Luka Omišalj-otok Krk200500

Lokacija:
Omišalj – otok Krk, bazen Bakar, bazen Rijeka – Zagrebačko pristanište

Status nekretnine: pomorsko dobro

Model realizacije: 

 • koncesioniranje
 • financiranje sredstvima zajma Svjetske banke
 • financiranje vlastitim ulaganjima koncesionara te sredstvima EU fondova
 • otvorene mogućnosti pregovaranja u okviru zakonskih propisa

Pripremljena dokumentacija: 

Studijska dokumentacija:

 • Prostorno i prometno–integralna studija Primorsko–goranske županije i Grada Rijeke 2011.

Projektna dokumentacija:

 • Zagrebačko pristanište: građevinske dozvole – faza 1 i faza 2

Kontakt osoba:

Denis Vukorepa, ravnatelj
Lučka uprava Rijeka
Riva 1, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 351 177
Faks: +385 51 331 764
E-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr
Web: www.portauthority.hr 

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Pruga visoke učinkovitosti Botovo - Rijeka

2

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

4.732.000.000 €

Opis projekta

Pruga visoke učinkovitosti Botovo – Zagreb – Rijeka i njeno povezivanje na mrežu europskih pruga u funkciji je osiguranja kvalitetne i konkurentne usluge u otpremi tereta iz luke Rijeka. Povezivanje na mrežu brzih pruga EU otvara izuzetne potencijale i u putničkom prometu.
Izgradnja pruge podijeljena je u četiri faze:
I. Botovo – Zagreb 90 km drugog kolosijeka
II. Čvor Zagreb 65 km nove obilazne pruge
III. Zagreb – Rijeka 177,5 km nove pruge
IV. Čvor Rijeka 50 km kolosijeka

Lokacija: pruga na području Primorsko-goranske županije prolazi područjem više jedinica lokalne samouprave

Vlasništvo: državno i privatno

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske 

Studijska dokumentacija:

 • Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, 1999.
 • Prethodna studija opravdanosti investicijskog projekta
 • Studija utjecaja zahvata na okoliš dionice Zagreb-Drežnica
 • studija aerodinamike u tunelima
 • Prostorno i prometno-integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, 2011. godina

Projektna dokumentacija:

 • idejna građevinska rješenja

Kontakt:

Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova
HŽ infrastruktura d. o. o.

Telefon: +385 1 378 3440
E-mail: fondovi.eu@hzinfra.hr
Web: www.hzinfra.hr 

(Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije)

Projekti:

Autocesta A7 Križišće - Žuta Lokva

3

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

660.000.000 €

Opis projekta

Izgradnjom ove dionice autoceste omogućit će se aktivniji razvoj turističkih kapaciteta na crikveničko-vinodolskom području kao i kvalitetnija i bolja prometna povezanost sa Senjom, Rabom i Dalmacijom.

Projekt podrazumijeva gradnju dionica:

DionicaDužinamil.€
Križišće – Novi Vinodolski25,20 km266
Novi Vinodolski – Senj 15,29 km288
Senj – Žuta Lokva15,03 km206

Tehnički elementi trase predviđeni su za projektnu brzinu vp=120 km/h u sustavu naplate cestarine. Planiran je četverotračni vozni profil s dva vozna i jednim zaustavnim trakom za svaki smjer odvojen razdjelnim pojasom.

Lokacija:Križišće – Žuta Lokva

Model realizacije: koncesija ili sredstva Hrvatskih autocesta d.o.o. 

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom

Studijska dokumentacija:

 • Prostorna i prometno-integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, 2011. godina

Kontakt osoba: 

Miodrag Furdin 
Hrvatske autoceste d. o. o. 
Širolina 4, 10000 Zagreb 
Telefon: +385 1 4694 444 
Faks: +385 1 4694 692 
E-mail: info@hac.hr 
Web: www.hac.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije)

Projekti:

Kompleks Zapadna Žabica

4

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

52.000.000 €

Opis projekta

Izgradnja kompleksa Zapadna Žabica omogućit će operativnu djelatnost autobusnog kolodvora s pratećim sadržajima kao što su parking i komercijalni sadržaji te novu prometnu regulaciju i proširenje pješačke zone u centru grada. Ovaj je kompleks u blizini željezničkog kolodvora i zone “Rikard Benčić”, namijenjene proširenju zone uskog centra grada.

Projekt obuhvaća:

A) izgradnju kompleksa sljedećih sadržaja:

 • autobusni terminal s garažom za autobuse - oko 11.500 m²
 • javne garaže na 4 nivoa s 940 mjesta i oko 26.000 m²
 • poslovni i rekreativni prostori - oko 3.600 m²

B) novi cestovni pristup uz prizemni dio kompleksa s proširenjem do ulice Riva

C) rekonstrukciju i novi dizajn Trga Žabica

D) rekonstrukciju ulaza u područje luke Rijeka

Lokacija: Grad Rijeka

Vlasništvo: Grad Rijeka i Rijeka plus d. o. o.

Model realizacije:vlasnici nude realizaciju po modelu prodaje zemljišta i prodaje prava građenja te mogućnosti realizacije putem fondova EU

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan s prostorno - planskom dokumentacijom

Projektna dokumentacija:

 • idejni, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju kompleksa i rekonstrukciju trga Žabica i izgradnju nastavka ulice Riva

Dozvole za gradnju:

 • potvrda glavnog projekta za Kompleks Zapadna Žabica
 • potvrda glavnog projekta za rekonstrukciju trga Žabica i izgradnju nastavka ulice Riva

Kontakt osobe:

Srđan Škunca
pročelnik Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grad Rijeka
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 450
Faks: +385 51 209 451
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

Željko Smojver
direktor Rijeka plus d. o. o.
Školjić 15, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 311 420
Faks: +385 51 311 420
E-mail: info@rijeka-plus.hr
Web: www.rijeka-plus.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije) 

Projekti:

Javna garaža Brajda

5

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

27.000.000 €

Opis projekta

Manjak parkirnih mjesta unutar gradskog središta i namjera revitalizacije gradskog središta rezultirali su planiranjem izgradnje podzemne garaže s dodatnim sadržajima, posebno komercijalnim sadržajima namijenjenim obodnom stambenom području, kao i uređenjem javnih površina namijenjenih potrebama građana i susjednih obrazovnih ustanova.

U sklopu projekta planira se izgradnja: 

 • javne garaže sa 720 mjesta na 4 nivoa s time da je prvi nivo namijenjen komercijalnim i uslužnim sadržajima
 • uređenje javnog urbanog prostora iznad garaže i rekonstrukcija dijela ulice Ivana Filipovića (pješačka zona, zaštićene zelene površine, javne zelene površine i igralište, djelomična rekonstrukcija ulice Ivana Filipovića)

Lokacija: Grad Rijeka

Vlasništvo:Grad Rijeka

Model realizacije: Nudi se preliminarni ugovor za prodaju zemljišta i izgradnju podzemne garaže. Investitor preuzima radove na djelomičnoj rekonstrukciji ulice Ivana Filipovića koji se odnose na pristup zgrade parkirališta. Grad Rijeka se obvezuje pripremiti dokumentaciju koja se odnosi na vlasništvo i zakonodavnu regulativu kao i izgradnju raskršća između Ulice Ivana Filipovića i Ulice Senjskih uskoka.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Kontakt osobe:

Srđan Škunca, pročelnik
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Telefon: +385 51 209 450
Faks: +385 51 209 451
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr

Gabrijela Kiš-Jerčinović, ravnateljica
Direkcija za gospodarenje zemljištem
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Telefon: +385 51 209 441
E-mail: gabrijela.kis-jercinovic@rijeka.hr
Grad Rijeka Titov trg 3, 51000 Rijeka
Web: www.rijeka.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Zračna luka Rijeka

6

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

20.000.000 €

Opis projekta

Svrha projekta jest daljnji razvoj zračne luke proširenjem kapaciteta u cilju ostvarenja novih sigurnosnih i prometnih propisa u zračnom prometu te osiguranja cjelogodišnjeg korištenja i povećanja prometa putnika i tereta.

Izgradnja podrazumijeva:

 • rekonstrukciju i proširenje putničke zgrade
 • rekonstrukciju i proširenje platforme za parkiranje zrakoplova i rekonstrukciju uzletno-sletne staze
 • izgradnju sadržaja za skladištenje i manipulaciju robe koja se prevozi zračnim putem u poslovnoj zoni
 • dogradnju i rekonstrukciju postojećih staza za voženje

Lokacija: Općina Omišalj, otok Krk

Vlasništvo: Zračna luka Rijeka d. o. o. u vlasništvu je Republike Hrvatske (55 %), Primorsko-goranske županije (20 %), Grada Rijeke (10 %), Grada Krka (4 %), Grada Crikvenice (4 %), Grada Opatije (4 %) te Općine Omišalj (3 %)

Model realizacije: Za financiranje projekta Zračne luke Rijeka d. o. o. moguće je koristiti sredstva EU fondova usporedo (miješano/ usporedo) s modelom javno-privatnog partnerstva. Koncesija na usluge s obilježjima javno-privatnog partnerstva.
Pravno-tehničke pripreme za cjelovitu realizaciju projekta obnove, modernizacije i razvoja Zračne luke Rijeka d. o. o. koje se kroz razradu idejnih rješenja utvrde potrebnim, moraju se provesti sukladno važećim propisima Republike Hrvatske o gradnji, zaštiti okoliša, vlasništvu te sukladno posebnim propisima o zračnim lukama i zračnom prometu.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje dogradnje putničke zgrade

Kontakt:
Zračna luka Rijeka d. o. o.
Hamec 1, 51513 Omišalj
Telefon: +385 51 842 134
Faks: +385 51 842 032
E-mail: headoffice@rijeka-airport.hr
Web: www.rijeka-airport.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Zračna luka Mali Lošinj

7

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

29.600.000 €

Opis projekta

Projekt ima za cilj povećati kapacitete i broj putnika Zračnog pristaništa Malog Lošinja.

Projekt podrazumjeva:

 • produljenje piste
 • proširenje stajanke
 • izgradnju pristanišne zgrade
 • izgradnju pristupnih prometnica

Lokacija: otok Lošinj, mjesto Ćunski, udaljenost 5,9 km od Grada Malog Lošinja

Vlasništvo: državno i privatno vlasništvo

Model realizacije: Za financiranje projekta Zračnog pristaništa Mali Lošinj moguće je koristiti sredstva EU fondova te modele utvrđene Zakonom o zračnim lukama (“Narodne novine” broj 19/98, 14/11, 78/15), Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (“Narodne novine” broj 78/12, 152/14) i Zakonom o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17). Koncesija, koncesija s obilježjima javno-privatnog partnerstva, drugi modeli javno-privatnog partnerstva.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom

Studijska dokumentacija:

 • izrađena je Studija utjecaja na okoliš

Projektna dokumentacija:

 • glavni projekt

Dozvole za gradnju:

 • lokacijska dozvola

Kontakt osoba: 
Tatjana Braškić, direktorica službe projektnog menadžmenta
Jadranka d. d.
Dražica 1, 51550 Mali Lošinj
Telefon: +385 51 661 120
E-mail: tatjana.braskic@jadranka.hr 

(Fotografije: Iconis d.o.o.) 

Projekti:

Zračna luka Grobnik

8

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

14.800.000 €

Opis projekta

Budući da je cijelo područje Županije snažna turistička destinacija, rekonstrukcija, proširenje staze i gradnja upravne zgrade omogućit će korištenje aerodroma za poslovne i turističke potrebe. Zračna luka Grobnik smještena je u neposrednoj blizini Automotodroma Grobnik te Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak, Golf terena Dubina i Streljačkog centra Kovačine.

Projektom se planira:

 • rekonstrukcija i osposobljenost uzletno-sletne staze za čarter letove kapaciteta od 30 do 50 putnika
 • izgradnja upravne zgrade s pratećim sadržajima i potrebnim servisima koji osiguravaju siguran prihvat čarter letova
 • izgradnja uzletno-sletne staze sa svjetlosnom signalizacijom i opremom za slijetanje te rulnim stazama
 • uređenje parkirališta s otprilike 500 parkirnih mjesta uz upravnu zgradu zračne luke

Lokacija: Općina Čavle

Vlasništvo:Republika Hrvatska

Model realizacije:otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje

Kontakt:
Republika Hrvatska
Ministarstvo državne imovine
Uprava za nekretnine  

Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb 
Tomislav Boban, Državni tajnik
Telefon: +385 1 63 46 355
Faks: +385 1 64 48 907 
E-mail: ivanka.jankovic@midim.hr 
Web: https://imovina.gov.hr/ 

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Zračna luka Rab

9

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

14.000.000 €

Opis projekta

Cilj projekta je povezivanje otoka Raba, kao snažne turističke destinacije, izgradnjom aerodroma te daljnji razvoj turizma otoka i šire regije. Aerodrom Rab temelji se na Strategiji razvoja zračnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i prihvaćen je od Vlade Republike Hrvatske. Prema potrebama i topografskim karakteristikama mikrolokacije projektirana je uzletno-sletna staza duljine 1.700 m, širine 45,0 m, širine ramena 7,0 m. Prema idejnom projektu osim zgrade terminala, koja bi zadovoljavala sve potrebe međunarodnih letova po standardima ICAO-a i IATA-e, uredilo bi se autobusno stajalište, parkirališna mjesta za 500 vozila, apron površina te hangari.

Lokacija:otok Rab, područje Mišnjak

Vlasništvo: Grad Rab, Republika Hrvatska i privatno

Model realizacije:otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt

Kontakt osoba:

Zvonko Puljar Matić, pročelnik
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
Grad Rab
Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
Telefon: +385 51 777 488
E-mail: zvonko.puljar-matic@grad-rab.com
Web: www.rab.hr 

((Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije)