Projekti:

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

1

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

150.000.000 €

Opis projekta
Izgradnja centra planinskog turizma sa sportskim, rekreacijskim i ostalim sadržajima koji omogućuju cjelogodišnje korištenje. Ukupna površina centra prostire se na 426,32 ha.
Projekt podrazumijeva:

 • rekonstrukciju doma Platak, ceste i parkirališta
 • rekonstrukciju žičare Radeševo i Tešnje
 • rekonstrukciju i dogradnju skijaških staza, sa zasnježenjem, sanaciju postojeće i izgradnju nove akumulacije vode te pratećih objekata skijališta Radeševo
 • izgradnju prateće infrastrukture
 • izgradnju nove žičare, skijaških staza sa zasnježenjem
 • izgradnju ostalih sportskih površina, kabinske žičare
 • izgradnju smještajnih kapaciteta.

Lokacija:Općina Čavle, planina Platak

Vlasništvo:Republika Hrvatska

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

 • pred-investicijska studija
 • cost-benefit analiza

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt za: rekonstrukciju parkirališta i dijela prometnice uz parkiralište; rekonstrukciju I. faze doma Platak; skijalište Radeševo (skijaške staze, žičaru); ugostiteljsko turistički objekt s kolibom skijaša; akumulacije 1 i 2; sustav za zasnježenje
 • glavni projekt za: parkirališta; akumulacije 2; sustav za zasnježenje; skijaška staza Tešnje

Dozvole za gradnju:

 • lokacijska dozvola za: rekonstrukciju parkirališta i dijela prometnice uz parkiralište; građevine u zoni Radeševo, žičaru Radeševo, sustav za zanježenje Radeševo i Tešnje, skijaške staze 12, 13 i 14 te akumulacije i trafostanice
 • potvrda glavnog projekta za parkiralište, dio prometnice i akumulaciju

Kontakti:
Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Adamićeva 10, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 351 900
Faks: +385 51 351 909
E-razvoj: razvoj@pgz.hr
Web: www.pgz.hr
Alen Udovič, direktor
Goranski sportski centar d. o. o.
Školska 24, 51300 Delnice
Telefon: +385 51 812 488
Faks: +385 51 812 488
E-mail: platak@gsc-pgz.hr
Web: www.platak.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., www.platak.hr) 

Projekti:

Automotodrom Grobnik

2

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

13.000.000 €

Opis projekta
Bogaćenje ukupne turističke ponude destinacije Kvarner u kojem su prvenstveni korisnici Automotodroma Grobnik, zaljubljenici u automoto sport, povezuju vožnje na automotodromu s odmorom u bližoj okolici. Izgradnjom objekata povećat će se standard samog Automotodroma koji će omogućiti i testiranje automoto industrije, održavanje seminara, škola sigurne vožnje, ali i organizaciju najvećih svjetskih natjecanja.

Projekt podrazumijeva gradnju:

 • pista (izletne zone, trostruki branici, ograda, ulaz u PIT LINE)
 • zgrada 1 (glavna zgrada sa boksovima i tribinama)
 • zgrada 2 (dovršetak postojećeg objekta) • postrojenja i oprema
 • promocija i marketing

Prva faza glavne zgrade s 10 boksova, a druga faza glavne zgrade s 32 boksa.

Lokacija:Općina Čavle

Vlasništvo:Općina Čavle

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Dozvole za gradnju:

 • građevinska dozvola za prvu fazu glavne zgrade s 10 boksova

Kontakt osobe:
Zdenko Šantić, direktor Automotodrom Grobnik d. o. o.
Automotodrom 1, 51219 Čavle
Igor Eškinja, potpredsjednik sportske komisije MK Kvarner
Telefon: +385 51 259 222
Faks: +385 51 259 135
E-mail: marketing@grobnik.hr
Web: www.grobnik.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.) 

Projekti:

Sportski centar Josip Pepi Uravić

3

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

30.000.000 €

Opis projekta
Razvoj Grada Krka kroz povećanje broja turističkih i sportskih kapaciteta koji će imati razvijenu poslovnu infrastrukturu te stvaranje prepoznatljivosti Grada po gospodarskom razvoju i turističkoj uspješnosti. Inovacije i rast poduzetništva kao indirektan efekt širenja turističkih kapaciteta, povećanog broja noćenja i zapošljavanja. Veći broj događaja, izlagača i posjetitelja u okviru kongresnog centra.
Projekt podrazumijeva izgradnju hotela sa smještajnim kapacitetima, bazena i otvorenih prostora te wellness centra, poslovnog centra s pratećim sadržajima, kongresne dvorane, restorana, kafića, trgovačkog centra, poslovnih prostora i podzemne garaže (191 parkirno mjesto po etaži), sportskog centra (glavni teren, atletska staza, pomoćni teren, mali nogomet, dvoranski mali nogomet, boćalište, boćarski klub, klupske prostorije, svlačionice, VIP zona i tribine).

Lokacija: uz glavnu prometnicu Slavka Nikolića koja vodi izravno u centar grada Krka

Vlasništvo: Grad Krk

Model realizacije:javno-privatno partnerstvo, potencijalni investitori te budući poduzetnici u poslovnoj zoni; otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

 • pred-investicijska studija

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje

Kontakt osoba:
Darijo Vasilić, gradonačelnik
Grad Krk
Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk
Telefon: +385 51 401 111
E-mail: grad-krk@ri.t-com.hr

(Fotografije: Grad Krk)

Projekti:

Golf-igralište Dubina

4

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

10.500.000 €

Opis projekta
Budući da je golf sve popularniji i masovniji sport, ovaj će sadržaj doprinositi razvoju turizma na Kvarneru. Lokacija golf-terena nalazi se u blizini Automotodroma Grobnik, sportskog aerodroma Grobnik te Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak. Područje čini šljunčara Dubina na površini od 97 hektara. Daljnjih 34 ha namijenjeno je smještajnim kapacitetima.
Projekt podrazumijeva izradnju golf-igrališta s 18 rupa ili natjecateljskog golf-igrališta s 18 rupa te pratećih sadržaja uključujući smještajne kapacitete. 

Lokacija:Općina Jelenje

Vlasništvo: zemljište je u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, privatnom te Općine Jelenje

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

 • Studija utjecaja na okoliš

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje

Kontakt osoba:
Robert Marčelja, načelnik
Općina Jelenje
Dražičkih boraca 64, 51218 Jelenje
Telefon: +385 51 208 080
Faks: +385 51 208 090
E-mail: pisarnica@jelenje.hr
Web: www.jelenje.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.) 

Projekti:

Sportsko-rekreacijski centar Grada Bakra

5

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

6.000.000 €

Opis projekta

U cilju poboljšanja sportske infrastrukture na području grada i stvaranja boljih uvjeta za razvoj i unapređenje sporta i rekreacije planira se na jednom mjestu izgraditi sportski kompleks koji bi trebao postati dnevni boravak za sve građane grada Bakra i okolice, kao i jedno od težišta javnog i društvenog života prigradskog područja Grada Bakra.
Na površini od 6 ha uz osnovne sadržaje sportskog borilišta (košarka, rukomet, odbojka...) u centru su previđeni i prostori za fitness, rekreacijski prostori za zumbu, aerobic, tečajeve plesa, borilišta za squash, bowling, boćalište te vanjski tereni za tenis, mali nogomet i polivalentna igrališta uz dječje parkove s pripadajućim spravama. Projektom je predviđena i rekreacijska trim-staza za trčanje slobodno položena u prostor te obiteljski dio koji bi obuhvaćao prostor za okupljanje, bavljenje rekreacijom na vanjskim terenima i mogućnosti obiteljskog piknika. Uz sportsko-rekreacijske sadržaje u centru je planirano desetak poslovnih prostora uslužne, uredske, ugostiteljske i sl. namjene, ali i prostor za smještaj Vatrogasne postrojbe za obavljanje protupožarne djelatnosti i djelovanje na području Grada Bakra i Industrijske zone Kukuljanovo.

Lokacija:Grad Bakar, naselje Škrljevo

Vlasništvo: Grad Bakar i privatno

Model realizacije: Financiranje izgradnje Centra planira se iz proračunskih sredstava Grada, kreditnih sredstava te EU fondova.
Moguće je sufinanciranje izgradnje putem privatnih investitora u zamjenu za udio u vlasništvu Sportskog centra.

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • prostorni plan uređenja Grada Bakra

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt prometnog rješenja za pristupnu cestu

Kontakt osoba:
Ivna Kauzlarić, pročelnica Ureda Grada
Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar
Telefon: +385 51 455 722
Faks: +385 51 455 741
E-mail: financije@bakar.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije) 

Projekti:

Sportsko-rekreacijska zona Punta de bij

6

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

5.000.000 €

Opis projekta
Sportsko-rekreacijska zona Punta de bij izgradit će se u svrhu razvijanja turističke i sportske ponude u Općini Punat. Izgradnjom planiranih zona oformila bi se polivalentna, multidisciplinarna zona s mogućnošću odvijanja raznih aktivnosti na moru i kopnu.
Unutar obuhvata Urbanističkog plana površine 21,84 ha, određene su sljedeće namjene:

 • zabavno uslužni centar (R), površine 0,87 ha
 • sportski sadržaji (R1), površine 1,81 ha
 • uređena plaža (R3), ukupno 3,39 ha (kopno 2,05 ha i more 1,34 ha)
 • zaštitne zelene površine (Z), površine 0,24 ha
 • površina infrastrukturnih građevina (IS), površine 0,02 ha
 • prometne površine (kolne i pješačke ulice), površine 0,71 ha
 • parkiralište (P), površine 0,42 ha
 • ostalo more u obuhvatu Urbanističkog plana (sport i rekreacija, plovni put), površine 14,38 ha

Lokacija: Općina Punat, naselje Punat, plaža Punta de bij

Vlasništvo:pretežito privatne osobe, a manji dio Republika Hrvatska

Model realizacije:otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt osobe:
Nataša Kleković, pročelnica
Jedinstveni upravni odjel
Telefon: +385 51 854 140
E-mail: natasa.klekovic@punat.hr
Daniel Strčić, viši referent za nabavu, EU fondove i gospodarstvo
Telefon: +385 51 854 140
E-mail: daniel.strcic@punat.hr
Općina Punat
Novi put 2, 51521 Punat

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Sportsko-rekreacijska zona Lovački dom

7

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

5.000.000 €

Opis projekta
Sportsko-rekreacijska zona Lovački dom izgradit će se u svrhu razvijanja turističke i sportske ponude u Općini Punat. Izgradnjom planiranih zona oformila bi se polivalentna, multidisciplinarna zona s mogućnošću odvijanja raznih aktivnosti.
Unutar površine obuhvaćene Urbanističkim planom razgraničene su sljedeće namjene:

 • sport i rekreacija – građevine zatvorenog tipa (R1-z) površine 0,59 ha
 • sport i rekreacija – građevine otvorenog tipa (R1-o) površine 0,93 ha
 • ugostiteljski sadržaji (R1-1) površine 0,22 ha
 • vidikovac (R1-2) površine 0,12 ha
 • zaštitne zelene površine (Z) površine 0,16 ha
 • površina infrastrukturnih građevina (IS) površine 0,05 ha
 • prometne površine, površine 0,52 ha
 • parkiralište (P) površine 0,11 ha

Lokacija: Općina Punat, 2 km udaljeno od naselja Punat prema naselju Stara Baška

Vlasništvo: pretežno Republika Hrvatska, a manji dio privatne osobe

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt osobe:
Nataša Kleković, pročelnica
Jedinstveni upravni odjel
Telefon: +385 51 854 140
E-mail: natasa.klekovic@punat.hr
Daniel Strčić, viši referent za nabavu, EU fondove i gospodarstvo
Telefon: +385 51 854 140
E-mail: daniel.strcic@punat.hr
Općina Punat
Novi put 2, 51521 Punat

(Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije) 

Projekti:

Adrenalinski park Vrata

8

Project map location

Opis projekta
Ovaj projekt će omogućiti demografsku obnovu, brži razvoj poduzetništva i zapošljavanje radnika na području Gorskog kotara i Primorsko-goranske županije. Adrenalinski park bi svojim cjelogodišnjim radom omogućio proširenje turističke i gastronomske ponude fužinskog kraja.
Planirana je gradnja bob-staze Alpine Coaster dužine cca 990 m te sanjkališta na umjetnoj podlozi u dužini od 200 m s pripadajućim restoranom, caffe barom i parkingom u prvoj fazi pa sve do izgradnje skijaške staze na umjetnoj podlozi dužine 400 m, monkey staze i centralnog objekta. Prednost projekta jest fazna izgradnja kojom Investitor odlučuje o dinamici vlastitog ulaganja kroz ugovoreni period vremena.

Lokacija: Općina Fužine, naselje Vrata

Vlasništvo: Općina Fužine

Model realizacije:otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji
 • Urbanistički plan uređenja prostornog plana za zonu R 12.

Studijska dokumentacija:

 • studija isplativosti

Projektna dokumentacija:

 • potvrda glavnog projekta Alpine Coastera (bob staze)

Kontakt osoba:
David Bregovac, načelnik
Općina Fužine
Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine
Telefon: +385 51 829 500
Faks: +385 51 835 768
E-mail: opcina-fuzine@ri.t-com.hr
Web: www.fuzine.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Rekreativno-zabavna zona Novi Vinodolski

9

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

2.500.000 €

Opis projekta
Projekt će doprinijeti povećanju plažnog kapaciteta, proširenju turističke ponude te diversifikaciji usluga. Ovim projektom će se postići prepoznatljivost grada Novog Vinodolskog kao jedne od turističkih destinacija koja pruža rekreaciju, povijest i kulturu kroz proširenje usluga.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • uređenje plaže
 • izgradnju objekta na plaži uključujući terasu, bazen i sunčalište
 • izgradnju novog pristaništa s platoom i ugostiteljskog objekta

Lokacija:Novi Vinodolski, neposredna blizina Glavne gradske plaže Lišanj

Vlasništvo: Grad Novi Vinodolski, pomorsko dobro

Model realizacije: privatni investitor

Pripremljena dokumentacija
Dokumenti prostornog uređenja:

 • urbanistički plan uređenja

  Kontakt osoba:
  Petra Opačak, viša stručna suradnica za projekte i EU fondove
  Grad Novi Vinodolski
  Trg Vinodolskog zakona 1 51250 Novi Vinodolski
  Telefon: +385 51 554 367
  Faks: +385 51445 374
  E-mail: petra.opacak@novi-vinodolski.hr
  Web: www.novi-vinodolski.hr

  (Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije)

  Projekti:

  Sportska dvorana u Puntu

  10

  Project map location

  Procijenjena vrijednost projekta:

  2.000.000 €

  Opis projekta
  Projekt će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta, povećanjem gospodarske učinkovitosti, podizanjem kvalitete turizma, omogućavanjem raznih manifestacija te otvaranjem prostora za djelovanje mnogih udruga.
  Projekt podrazumijeva gradnju polivalentne sportske dvorane.

  Lokacija:Općina Punat, naselje Punat

  Vlasništvo:Općina Punat

  Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

  Pripremljena dokumentacija: 
  Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom

  Projektna dokumentacija:

  • idejni i glavni projekt

  Dozvole za gradnju:

  • lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta

  Kontakt osobe:
  Nataša Kleković, pročelnica
  Jedinstveni upravni odjel
  Telefon: +385 51 854 140
  E-mail: natasa.klekovic@punat.hr
  Daniel Strčić, viši referent za nabavu, EU fondove i gospodarstvo
  Telefon: +385 51 854 140
  E-mail: daniel.strcic@punat.hr
  Općina Punat
  Novi put 2, 51521 Punat

  (Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije) 

   

  Projekti:

  Polivalentna dvorana u sportsko- rekreacijskoj zoni Halubjan

  11

  Project map location

  Procijenjena vrijednost projekta:

  5.330.000 €

  Opis projekta
  Cilj projekta jest povećanje kapaciteta za održavanje sportskih, kulturnih i sličnih manifestacija te osiguranje novih poslovnih prostora za prateće djelatnosti.
  Predloženo idejno rješenje izgradnje polivalentne dvorane spaja funkciju poslovnih prostora i sportskih sadržaja. Građevina se sastoji od četiri etaže. U podrumskoj etaži nalaze se parkirna mjesta te igraća površina s garderobnim dijelom. U prizemnoj etaži nalazi se glavni ulaz u sportski dio s tribinama i pratećim prostorijama za gledatelje. U ostatku tlocrta nalaze se poslovne prostorije. Na prvom katu u sportskom dijelu nalaze se prostorije namijenjene VIP gostima i medijima, s dva reda tribina. Ostatak tlocrta namijenjen je poslovnim prostorima. Na drugom katu nalaze se parkirna mjesta te vertikalne komunikacije prema ostalim etažama. U sklopu dvorane moguća je izgradnja i trgovačkog centra.

  Lokacija:Općina Viškovo, Sportsko-rekreacijska zona Halubjan

  Vlasništvo:Općina Viškovo

  Model realizacije:otvorene mogućnosti pregovaranja

  Pripremljena dokumentacija: 
  Dokumenti prostornog uređenja:

  • detaljni plan uređenja Sportsko -rekreacijske zone Halubjan (R-1) / DPU 8/

  Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt

  Kontakt osoba:
  Sanjin Vranković, voditelj odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
  Općina Viškovo
  Vozišće 3, 51216 Viškovo
  Telefon: +385 51 503 779
  Faks: +385 51 257 521
  E-mail: sanjin.vrankovic@opcina-viskovo.hr
  Web: www.opcina-viskovo.hr

  (Fotografije: Google fotografije) 

  Projekti:

  Sportsko-kulturno-poslovni centar Gornji Kraj

  12

  Project map location

  Procijenjena vrijednost projekta:

  1.233.000 €

  Opis projekta
  Izgradnja boćališta doprinijet će razvoju i izgradnji sportsko-rekreativnih kapaciteta i objekata posredno povezanih s turističkim kapacitetima radi povećanja kvalitete turističke ponude, ali i širenja gospodarske strukture. Projekt doprinosi atraktivnosti destinacije, smanjenju sezonalnosti i povećanju turističkih rezultata. Projekt također doprinosi kvaliteti života, zaštiti i unapređenju zdravlja lokalnog stanovništva.
  Projekt podrazumijeva gradnju:

  • multifunkcionalnog kompleksa s namjenskom sportskom dvoranom za boćanje
  • pratećih komercijalnih sadržaja (ugostiteljstvo i trgovina)
  • prostora za mjesna okupljanja (proslave, radionice, skupove itd.)
  • pripadajuće infrastrukture

  Lokacija: Crikvenica, mjesto Gornji Kraj Ladvić

  Vlasništvo: Grad Crikvenica

  Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

  Pripremljena dokumentacija: 
  Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

  Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt
  • glavni projekt

  Dozvole za gradnju:

  • u postupku izdavanja građevinske dozvole

  Kontakt osoba:
  Jasminka Citković, pročelnica
  Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu
  Grad Crikvenica
  Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
  Telefon: +385 51 455 481
  Faks: +385 51 242 009
  E-mail: jasminka.citkovic@crikvenica.hr
  Web: www.crikvenica.hr

  (Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije) 

  Projekti:

  Sportsko-rekreacijska zona Ronjgi

  13

  Project map location

  Procijenjena vrijednost projekta:

  660.000 €

  Opis projekta
  Cilj je urediti postojeću sportsko-rekreacijsku zonu u Ronjgima u Općini Viškovo te privući dodatne posjetitelje u općinu, povećati broj noćenja i posjeta. U neposrednoj blizini zone nalazi se rodna kuća Ivana Matetića Ronjgova, a u planu je uređenje Interpretacijskog centra Ronjgi za koji je ishodovana građevinska dozvola. Cilj je povezati navedene sadržaje te postaviti Ronjgi kao ishodišno mjesto za turiste i posjetitelje u Općini Viškovo. Uređenjem zone osigurat će se dodatni rekreacijski i sportski sadržaji te povećati turistička vrijednost Općine. U sklopu sportsko-rekreacijske zone idejnim rješenjem predviđeno je uređenje adrenalinskog parka za djecu i odrasle, ZIP line, biciklističkog parka za rekreativce s poligonom za napredne kao i ostali prateći sadržaji.
  Projekt podrazumijeva gradnju:

  • odmorišta za kampere
  • adrenalinskog parka
  • trim-staze
  • pješačke i kolne površine
  • bike-parka za rekreativce s poligonom za odrasle
  • pratećih sadržaja (recepcija, sanitarni čvorovi, ugostiteljski sadržaji) i sl.

  Lokacija: Općina Viškovo, Sportsko-rekreacijska zona Ronjgi

  Vlasništvo:Općina Viškovo

  Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

  Pripremljena dokumentacija: 
  Dokumenti prostornog uređenja:

  • detaljni plan uređenja Sportsko rekreacijske zone Ronjgi (R-2) – DPU 9

  Projektna dokumentacija:

  • idejno rješenje

   Kontakt osoba:
   Sanjin Vranković, voditelj odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
   Općina Viškovo
   Vozišće 3, 51216 Viškovo
   Telefon: +385 51 503 779
   Faks: +385 51 257 521
   E-mail: sanjin.vrankovic@opcina-viskovo.hr
   Web: www.opcina-viskovo.hr

   (Fotografije: Iconis d.o.o.) 

   Projekti:

   Adrenalinski park Sunger

   14

   Project map location

   Procijenjena vrijednost projekta:

   3.000.000 €

   Opis projekta
   Projekt je zamišljen kao polivalentni turističko-rekreacijski centar koji će za razliku od drugih turističko-rekreacijskih centara nuditi mogućnosti skijanja i sanjkanja tokom ljetnih mjeseci na umjetnoj podlozi koju planiramo postaviti na jednoj od dviju staza u ukupnoj dužini od 300 m. Biti će to u budućnosti vjerojatno jedan od rijetkih logističkih centara za pripremu skijaških reprezentacija tokom ljetnih mjeseci poglavito zbog komparativne prednosti ovog kraja , a to je blizina Jadranskog mora i prekrasnih plaža u Crikvenici, Krku ili Opatiji gdje se stiže za jedan sat ugodne vožnje kroz šumoviti goranski kraj.

   Ovaj adrenalinski park smješten je na samom početku planinskog lanca Velika Kapela što pruža dodatne mogućnosti za kondicijske pripreme sportaša, rekreativaca, planinara i svih ostalih interesnih skupina koje se žele baviti nekim vidom rekreacije.

   Investicijskom studijom u prvoj fazi predviđena je izgradnja hostela i 4 goranske kuće za odmor za što imamo izrađeno projektnu dokumentaciju. Ideja je da se goranske kuće za odmor ponude tržištu u vidu time-share sa mogućnošću korištenja od 5-30 godina, dok bi preko hostela nudili turističko ugostiteljske usluge svim interesnim skupinama tokom cijele godine.

   U tijeku je izrada urbanisitčkog plana uređenja od strane Općine Mrkopalj što je preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola.

   Lokacija: Općina Mrkopalj, Sunger

   Vlasništvo: privatno

   Model realizacije: strateški partner

   Pripremljena dokumentacija
   Dokumenti prostornog uređenja:

   • prostorni plan Općine Mrkopalj

   Projektna dokumentacija:

   • projekt hostela
   • projekt goranske kuće za odmor

   Kontakt osoba:
   Ivan Butković
   Obrt Bitoraj, Sunger
   Stara cesta 26, 51 315 Mrkopalj
   Mobitel: +385 91 61 09 733
   obrtbitoraj@gmail.com

   (Fotografije: Iconis d.o.o.)

   Projekti:

   Sportski centar Jadranovo (Havišće)

   15

   Project map location

   Procijenjena vrijednost projekta:

   4.500.000 €

   Opis projekta

   Projektom se unutar obuhvata zone planiraju dvije prostorne cjeline, u jednoj je planirana zona sportskih terena, sportske dvorane, boćarskog kluba i nogometnog igrališta, a u drugoj je planirano uz zonu sportskih terena i izgradnja teniskog kluba te adrenalinskog parka. Sve je povezano biciklističkim i trim stazama, manjim paviljonima, dječjim igralištima, vježbalištima na otvorenom, mini golf i sl. Planiranim projektom obogatit će se turistička ponuda naselja Jadranovo, a također i za korištenje domicilnom stanovništvu, građanima, sportskim udrugama, mladima. Ukupna površina zahvata, a za koji je u izradi Urbanistički plan uređenja, iznosi cca 10,07 ha.
   Projekt podrazumijeva gradnju:

   • sportske dvorane sa malo-nogometnim igralištem
   • boćarski i stolnoteniski klub, sa tribinama
   • nogometno igralište sa tribinama
   • zabavni park
   • košarkaško igralište sa tribinama
   • adrenalinski park
   • parkiralište

   Lokacija: Crikvenica, naselje Jadranovo 

   Vlasništvo:Grad Crikvenica

   Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

   Pripremljena dokumentacija:

   Dokumenti prostornog uređenja:

   • prostorni plan uređenja Grada Crikvenice
   • urbanistički plan uređenja sportskog centra Jadranovo (Havišće) R11-u izradi

   Kontakt osoba:
   Stanka Car, pročelnica
   Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu
   Grad Crikvenica
   Ul.Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
   Telefon: +385 51 455 464
   Faks: +385 51 242 009
   E-mail: stanka.car@crikvenica.hr
   Web: www.crikvenica.hr 

   (Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije)

   Projekti:

   Sportsko-rekreacijski kompleks Papić

   16

   Project map location

   Procijenjena vrijednost projekta:

   4.000.000 €

   Opis projekta
   Projekt je hvale vrijedan za širu zajednicu, pogotovo za istočni dio Primorsko-goranske županije. Razvojni je projekt koji poboljšava život građana otoka Krka, doprinosi zdravom i sretnijem životu istočnog dijela Primorsko-goranske županije te kroz cjelogodišnje funkcioniranje ostvaruje deklarativne smjernice Republike Hrvatske u pogledu turističkih i ugostiteljskih kroz cijelu godinu. Svojom mikrolokacijom doprinosi regionalnom uravnoteženju prostora otoka Krka i Primorsko-goranske županije.

   Lokacija: Rasopasno, Općina Dobrinj

   Vlasništvo: osobno ili preuzimanje projekta

   Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja 

   Pripremljena dokumentacija:

   Dokumenti prostornog uređenja:

   • izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Dobrinj, u tijeku, potrebno uvrstiti u izmjene i dopune, Općini prezentirano idejno arhitektonsko rješenje, načelnik suglasan

   Projektna dokumentacija:

   • izrađeno idejno arhitektonsko rješenje

   Kontakt osoba:
   Davor Šamanić, ovlašteni arhitekt i vlasnik zemljišta na kome je projektiran namjeravani zahvat u prostoru
   DLAN d.o.o. za projektiranje i nadzor
   Vlade Grozdanića 5, 51000 Rijeka
   Telefon: +385 98 91 59 450
   Faks: +385 51 322 221
   E-mail: samanic.davor@gmail.com

   (Fotografije: Dlan d.o.o.)