Projekti:

Trgovački centar Vrata Jadrana

1

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

200.000.000 €

Opis projekta

Stvaranje središta s javnim, kulturnim, zabavnim, hotelskim i rezidencijalnim sadržajima kao doprinos razvoju turizma destinacije Kvarner.

Projekt podrazumijeva izgradnju trgovačkog centra s poslovnim prostorima, ugostiteljske usluge, parkiralište, hotel s wellness centrom, multipleks s kongresnim centrom, aktivnosti za slobodno vrijeme te mnoge druge sadržaje. Projekt uključuje i gradnju dijela cestovne infrastrukture te se u narednoj fazi planira i izgradnja supermarketa i dva autosalona. Površina parcele za novoizgradnju trgovačkog centra ukupne je površine 108.300 m². 

Lokacija:Grad Kastav

Vlasništvo: Tre-Invest d. o. o. Kastav

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt

Kontakt osobe:
Borjan Brnčić
Tre-Invest d. o. o.
Tometići 36, 51215 Kastav
Telefon: +385 51 277 033
E-mail: treinvest@ri.t-com.hr

Michal Kasal
JTH Group a. s. Krupska 33/20, 41501 Teplice, Češka
Telefon: +420 417 637 555
Faks: + 420 417 637 666
E-mail: michal.kasal@jth.cz, info@jth.cz

(Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije) 

Projekti:

Turistički kompleks Preluk

2

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

120.000.000 €

Opis projekta

U cilju razvoja cjelogodišnjeg turizma na području poznatom kao najdublja točka ulaska Jadranskog mora u europsko kopno i omiljeno mjesto wind surfera u uvali Preluk, izgradit će se hotelski smještaj na površini od 65.500 m² s atraktivnim sadržajima za održavanje konferencija, raznih događaja, koncerata i slično kao i marina na površini od 24.500 m² za sport i rekreaciju. Plaže zauzimaju površinu od 15.000 m².

Projekt podrazumijeva gradnju hotela s 400 ležajeva, kongresnu dvoranu s 2.000 mjesta, višenamjensku arenu za sport, glazbu, sajmove i slične događaje s 4.000 – 5.000 mjesta, wellness i centar ljepote, 25-metarski bazen, parkiralište za 1.000 – 2.000 mjesta, otvoreno kazalište s 1.000 mjesta, 8 – 12 teniskih igrališta, igrališta za košarku, odbojku i otvoreni bazen te marinu s 80 – 120 vezova.

Lokacija:Grad Rijeka, uvala Preluk

Vlasništvo: Grad Rijeka i privatno vlasništvo

Model realizacije:prodajom zemljišta, pravom gradnje ili drugim oblicima. Grad Rijeka spreman je prodati svoj udio u vlasništvu zemljišta te pomoći u posredovanju za preostalo zemljište. Za plažu je potrebno ishoditi koncesiju za korištenje.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • potrebna je izrada Urbanističkog plana uređenja

Kontakt osoba:
Nataša Zrilić, viša savjetnica gradonačelnika – specijalist za razvoj i gospodarstvo
Grad Rijeka
Korzo 16, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 530
Mobitel: +385 98 726 060
E-mail: natasa.zrilic@rijeka.hr

Srđan Škunca, pročelnik
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Grad Rijeka
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 450
Faks: +385 51 209 451
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

Damir Jandrašek, predsjednik uprave
Raiffeisen consulting d.o.o.
Telefon: +385 1 6174 276
E-mail: damir.jandrasek@rba.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Turistička zona Torkul

3

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

55.000.000 €

Opis projekta

Područje obuhvata zone nalazi se na jugozapadnoj obali otoka Krka (Šotovento) oko kilometar od naselja Pinezići, nasuprot otoku Cresu. Zona je prosječno udaljena od obale oko 150 m, a najjužnija točka udaljena je 80-tak metara od mora. Ukupna površina područja iznosi 14,95 ha. Zona je nepravilnog oblika, širine oko 300, a dužine oko 500 metara. Područje obuhvata Plana danas je potpuno neizgrađeno i neuređeno te obraslo gustom i visokom samoniklom vegetacijom. Plansko područje sa svih je strana omeđeno prirodnim krajolikom (borovom šumom), a područje jugozapadno od obuhvata Plana, kategorizirano je PPU Grada Krka kao zaštitna šuma. Jugoistočno od obuhvata zone nalazi se uvala Torkul s privezištem i plažom.

S obzirom na blizinu trajektnog pristaništa Valbiska i državnu cestu D104 koja prolazi 1,5 km zapadno od obuhvata, zona je relativno dobro povezana s ostalim dijelovima otoka Krka, a i širim područjem. Predviđena je izgradnja turističkog naselja kapaciteta 800 kreveta, od čega na hotel otpada min. 600 kreveta, a kapacitet samostojećih vila (P+2 etaže) može biti maks. 200 kreveta. Hotel je predviđen u centralnom dijelu, vile u južnom i istočnom, dok je sjeverni dio predviđen za prateće (sportske, zabavne, kulturne i slične) sadržaje. Na prostoru između zone obuhvaćene planom i obalne linije predviđena je zona ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske namjene (kupalište, šetnica, sportski tereni, ugostiteljski sadržaji i sl.).

Brošura turističke zone Torkul

Lokacija: Grad Krk

Vlasništvo: privatno

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt osoba:
Darijo Vasilić, gradonačelnik
Grad Krk
Trg bana Josipa Jelačića 2, 51550 Krk
Telefon: +385 51 401 111
E-mail: grad-krk@ri.t-com.hr
Web: www.grad-krk.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Višenamjenski objekt za sport, hotel i marinu Kantrida

4

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

50.000.000 €

Opis projekta

U cilju povećanja kvalitete smještajnih kapaciteta i nautičkog turizma izgradit će se hotel i novi vezovi u specijaliziranoj marini. Lokacija se nalazi u blizini bazenskog kompleksa Bazeni Kantrida te nogometnog stadiona i atletske dvorane.

Projekt podrazumijeva gradnju:

  • višenamjenskog objekta s hotelom kategorije 4* s 93 sobe, garažom, sportskim, nautičkim, ugostiteljskim i komercijalnim sadržajima na bruto površini od 11.584 m²
  • parkirališta sa 112 mjesta (96 u garaži i 6 ispred garaže), 43 na otvorenom parkiralištu te 3 mjesta na krovu garaže
  • 60 vezova za brodice različitih veličina
  • lukobrana s ugostiteljskim sadržajima koji je dijelom ispod vode

Lokacija:Grad Rijeka

Vlasništvo: Tekol-Teri d. o. o., Grad Rijeka

Model realizacije:potrebno je ishoditi 20-godišnju koncesiju Primorsko-goranske županije ili, za period od više od 50 godina, koncesiju Vlade Republike Hrvatske

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt za gradnju hotela

Dozvole za gradnju:

  • lokacijska dozvola za gradnju hotela

    Kontakt osoba:
    Milorad Milošević
    , direktor projekta Kantrida
    Tekol-Teri d. o. o.
    Podmurvice 2, 51000 Rijeka
    Telefon: +385 51 672 270, 672 334
    Faks: +385 51 672 276
    E-mail: milorad.milosevic@tekol-teri.hr
    Web: www.tekol-teri.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o.)

    Projekti:

    Ugostiteljsko-turistička zona Kanajt

    5

    Project map location

    Procijenjena vrijednost projekta:

    50.000.000 €

    Opis projekta

    Ugostiteljsko-turistička zona Kanajt izgradit će se u svrhu povećanja smještajnih kapaciteta i turističke ponude u Općini Punat. Ukupno planirano povećanje smještajnih kapaciteta iznosi 650 kreveta (postojeći kapacitet je 50 kreveta). Ugostiteljsko-turistička zona Kanajt prostire se na ukupno 18 hektara.

    Planirana je gradnja novih građevina: hotela, depandansi, pratećih građevina i sadržaja (trgovački, uslužni, ugostiteljski, sportski, zabavni i sl.) te rekonstrukcija postojeće građevine hotela Kanajt. Gradnja, rekonstrukcija i uređenje prostora ugostiteljsko-turističke namjene planira se unutar prostornih jedinica koje mogu biti i građevne čestice. Ukupno je određeno 14 prostornih jedinica s približno ujednačenim uvjetima gradnje. Moguće je da više prostornih jedinica čini jednu građevnu česticu ili da se jedna prostorna jedinica sastoji od više građevnih čestica, a što će se utvrditi u idejnom projektu što se priprema za gradnju građevina u skladu s ovim odredbama.

    Lokacija:Općina Punat, naselje Punat

    Vlasništvo:pretežno privatne osobe i Republika Hrvatska

    Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

    Kontakt osobe:
    Nataša Kleković, pročelnica
    Jedinstveni upravni odjel
    Telefon: +385 51 854 140
    E-mail: natasa.klekovic@punat.hr

    Daniel Strčić, viši referent za nabavu, EU fondove i gospodarstvo
    Telefon: +385 51 854 140
    E-mail: daniel.strcic@punat.hr
    Općina Punat
    Novi put 2, 51521 Punat

    (Fotografije: Iconis d.o.o.)

    Projekti:

    Ugostiteljsko-turistička zona Mala Krasa - Konobe

    6

    Project map location

    Procijenjena vrijednost projekta:

    50.000.000 €

    Opis projekta

    Namjena turističke zone Mala Krasa – Konobe utvrđena je s ciljem da se prostor uredi za turističko naselje, oznake T2a i autokamp oznake T3a. Postojeći kapacitet autokampa je ukupno 1.200 kampera. Cilj je da se proširi građevinsko područje turističke namjene i osigura dodatni ukupni kapacitet od 1.500 turističkih kreveta. Planom je također predviđena i zona sportsko-rekreacijske namjene.

    Urbanističkim planom uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene predviđa se, pored uređenja postojećeg prostora kampa, oblikovanje novih smještajnih jedinica turističkog naselja (kapaciteta 1.500 postelja), prometnica, infrastrukturne mreže, zelenih površina i priobalnog pojasa te sportsko-rekreacijskih sadržaja.

    Lokacija: Općina Punat, 5 km udaljeno od naselja Punat prema naselju Stara Baška

    Vlasništvo: pretežito Republika Hrvatska i privatno

    Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

    Kontakt osobe:
    Nataša Kleković, pročelnica
    Jedinstveni upravni odjel
    Telefon: +385 51 854 140
    E-mail: natasa.klekovic@punat.hr

    Daniel Strčić, viši referent za nabavu, EU fondove i gospodarstvo
    Telefon: +385 51 854 140
    E-mail: daniel.strcic@punat.hr
    Općina Punat
    Novi put 2, 51521 Punat

    (Fotografije: Iconis d.o.o.)

    Projekti:

    Ugostiteljsko-turistička zona Škrila

    7

    Project map location

    Procijenjena vrijednost projekta:

    30.000.000 €

    Opis projekta

    Unutar ugostiteljsko-turističke zone planira se smještaj kampa ugostiteljsko-turističke namjene (T3) ukupne površine 3,79 ha i smještaj turističkog naselja ugostiteljsko-turističke namjene (T2) ukupne površine 2,29 ha, sportsko-rekreacijske zone kopna površine 3,25 ha i sportsko-rekreacijske zone mora površine 20,09 ha. Postojeći kamp ima kapacitet od 750 postelja, a nakon proširenja kamp bi imao kapacitet od 920 postelja. Turističko naselje potpuno je neizgrađeno te se planira smještajni kapacitet od 280 postelja.

    Projekt podrazumijeva pripremu za smještaj različite pokretne opreme namijenjene za smještaj gostiju (šator, kamp-prikolica, pokretna kućica i autodom), izgradnju građevina u funkciji kampa za druge potrebe gostiju (restoran, caffe bar, trgovina, sanitarni čvor, prostor za pranje i glačanje, trafostanica i dr.) te privremenih građevina (sanitarnog čvora – kioska, trgovine–kioska i pokretnog sanitarnog čvora). Unutar turističkog naselja planirana je izgradnja hotela i turističkih vila.

    Lokacija:Općina Punat, naselje Stara Baška

    Vlasništvo:pretežito privatne osobe

    Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

    Kontakt osobe:
    Nataša Kleković, pročelnica
    Jedinstveni upravni odjel
    Telefon: +385 51 854 140
    E-mail: natasa.klekovic@punat.hr

    Daniel Strčić, viši referent za nabavu, EU fondove i gospodarstvo
    Telefon: +385 51 854 140
    E-mail: daniel.strcic@punat.hr
    Općina Punat
    Novi put 2, 51521 Punat

    (Fotografije: Iconis d.o.o.)

    Projekti:

    Kompleks Porto Re Kraljevica

    8

    Project map location

    Procijenjena vrijednost projekta:

    25.000.000 €

    Opis projekta

    Izgradnja kompleksa omogućila bi zapošljavanje lokalnog stanovništva te revitalizaciju turističkih sadržaja. Kompleks bi pružio mogućnost odigravanja nogometnih i ostalih sportskih turnira prvenstveno za mlađe kategorije, održavanje nautičkih regata i sajmova te pripreme sportskih profesionalnih klubova.

    Predviđena je izgradnja slijedećih objekata:

    • hotela bruto površine 1.540 m² s četiri etaže
    • 33 vile s bazenima bruto površine 4.330 m²
    • plažnog objekta bruto površine 200 m² namjene za ugostiteljstvo i kao upravne zgrade dvaju privezišta
    • pontonskog kupalište 360 m²
    • bazenskog kompleksa s dva bazena bruto razvijene površine 300 m² s pratećim objektom 144 m²
    • polivalentne dvorane bruto površine 3.204 m²
    • nogometnog kampa s tri velika i šest malih nogometnih igrališta s pratećim sadržajima
    • dva privezišta s ukupno 130 vezova

    Lokacija: Grad Kraljevica

    Vlasništvo:Grad Kraljevica, Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Bakar – Kraljevica – Kostrena i privatno

    Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

    Projektna dokumentacija:

    • idejno rješenje

    Kontakt osoba:
    Darko Boban, direktor
    Mediteraneo Porto Re d. o. o.
    Braće Cetina 15, 51000 Rijeka
    Telefon: +385 51 371 241
    Mobitel: +385 95 909 2222
    E-mail: boban@ri.t-com.hr
    Web: www.mediteraneo-portore.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o.)

    Projekti:

    Ljetna pozornica Opatija

    9

    Project map location

    Opis projekta

    Povećanje kvalitete prostornog kapaciteta Ljetne pozornice koje omogućuje dolazak većeg broja posjetitelja i reprezentativnijeg auditorija, čime se povećava konkurentna prednost Opatije i utječe na daljnji razvoj destinacije Kvarner i šire regije. Natkrivanjem Ljetne pozornice bitno će se utjecati na njezinu funkcionalnost i iskoristivost. Natkrivanje podrazumijeva postavljanje pomične krovne konstrukcije na površini od 3.300 m² od ukupne površine prostora od 7.200 m², a sve prema preporuci i uz suglasnost nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine u Rijeci. Natkrivanje opatijske Ljetne pozornice omogućit će održavanje planiranih scenskih, muzičkih i zabavnih programa nacionalnog i međunarodnog karaktera za brojčano veliki auditorij – neovisno o trenutnim vremenskim prilikama. Kapacitet gledališta velike pozornice koja se pokriva ovim projektom je 2.500 sjedećih mjesta.

    Lokacija:Grad Opatija

    Vlasništvo:Grad Opatija

    Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • projekt sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

    Projektna dokumentacija:

    • glavni projekt

    Dozvole za gradnju:

    • građevinska dozvola

    Kontakt osoba: 

    Ivo Dujmić, gradonačelnik
    Grad Opatija
    Maršala Tita 3, 51410 Opatija
    Telefon: +385 51 701 322
    Faks: +385 51 701 316
    E-mail: gradonacelnik@opatija.hr
    Web: www.opatija.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o.)

    Projekti:

    Kupalište Slatina

    10

    Project map location

    Opis projekta

    Povijesno opatijsko kupalište Slatina fizički je i sadržajno nekonsolidirani prostor u samom srcu grada i zahtijeva novi dizajn te time postaje novi opatijski waterfront – novo mjesto susreta i novi centar Opatije te će utjecati na daljnji razvoj turizma Opatije, destinacije Kvarner i šire regije. Novi sadržaji dodatno će oplemeniti i potencirati prirodni prostorni fenomen Slatine te će se fazno nadograđivati uz postojeću površinu kupališta. Predviđena je fizička i sadržajna ekstenzija postojeće površine kupališta, popločenje kombinacijom kamena, drva, prirodnih materijala i prirodne organske forme. Prostor će biti polivalentnog karaktera za sva doba dana i godišnja doba. Duž cijele zone kupališta predviđeni su novi drvoredi, paralelne šetnice, grupe niskog i visokog zelenila, žarišne točke za javna događanja, trgovi, mikro i makro zone kupališta, događanja i susreti. Krajnja zona jedne strane kupališta, tzv. Pančera, svoju će jedinstvenu prirodnu poziciju dodatno naglasiti i prenamijeniti sadržaje.

    Lokacija:Grad Opatija

    Status nekretnine:  pomorsko dobro

    Model realizacije: dodjelom koncesije Primorsko-goranske županije

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

    Projektna dokumentacija:

    • urbanističko-arhitektonski idejni projekt

    Studijska dokumentacija:

    • programsko-prostorna studija

    Kontakt osoba:

    Ivo Dujmić, gradonačelnik
    Grad Opatija
    Maršala Tita 3, 51410 Opatija
    Telefon: +385 51 701 322
    Faks: +385 51 701 316
    E-mail: gradonacelnik@opatija.hr
    Web: www.opatija.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o., Grad Opatija)

    Projekti:

    Interpretacijski centar za posjetitelje Bajkoviti dječji park

    11

    Project map location

    Procijenjena vrijednost projekta:

    500.000 €

    Opis projekta

    Ovim projektom crikvenička rivijera dobit će novi zabavni turistički sadržaj u svojstvu interpretacijskog centra za posjetitelje koji donosi niz inovativnih, interaktivnih i multimedijskih sadržaja, jedinstvenih u Hrvatskoj. Značaj projekta ogleda se u proširenju i podizanju kvalitete turističke ponude, prvenstveno usmjerene na obitelji s djecom kojima će interpretacijski centar biti glavni ili jaki dodatni motiv za dolazak na crikveničku rivijeru. Procijenjena razina posjetitelja na godišnjoj razini je do 36.000 djece i mladih, te 35.000 odraslih, što bi značilo prihod od naplate ulaznica i sadržaja koje projekt nudi u visini od 2.100.000 kuna te osiguralo pokriće troškova i održivost projekta. Ukoliko se projekt realizira na način da u njemu sudjeluje privatni investitor, povrat investicije je osiguran, a interes Grada Crikvenice bi se ostvario porastom konkurentnosti destinacije, porastom prihoda i očuvanjem tradicije, što bi se reguliralo međusobnim sporazumom o financiranju projekta i upravljanju projektom.

    Projekt podrazumijeva gradnju:

    • infrastrukture parka (komunalna infrastruktura, info-punkt, staze, mostići, ograde...)
    • opremanje parka (bina, skulpture, sjedalice, svjetiljke, njihalice....)

    Lokacija: Grad Crikvenica

    Vlasništvo: Grad Crikvenica

    Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • projekt je usklađen s dokumentima prostornog uređenja Grada Crikvenice

    Projektna dokumentacija:

    • idejni projekt
    • glavni i izvedbeni projekt 

    Kontakt osoba:

    Jasminka Citković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu
    Grad Crikvenica
    Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
    Telefon: +385 51 455 481
    Faks: +385 51 242 009
    E-mail: jasminka.citkovic@crikvenica.hr
    Web: www.crikvenica.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o., Grad Crikvenica)

    Projekti:

    Turističko-ugostiteljska zona Ronjgi

    12

    Project map location

    Opis projekta

    Cilj je urediti postojeću turističko-ugostiteljsku zonu u Ronjgima u Općini Viškovo te privući dodatne posjetitelje u općinu, povećati broj noćenja i posjeta. U neposrednoj blizini zone nalazi se rodna kuća Ivana Matetića Ronjgova, a u planu je uređenje Interpretacijskog centra Ronjgi za koji je ishodovana građevinska dozvola. Također, turistička zona graniči sa sportsko-rekreacijskom zonom u kojoj je planiran adrenalinski park za djecu i odrasle, ZIP line, biciklistički park za rekreativce sa poligonom za napredne kao i ostali prateći sadržaji. Cilj je povezati navedene sadržaje te postaviti Ronjge kao kulturno-turističko središte Općine Viškovo. Izgradnja ovisi o potrebama investitora.

    Lokacija: Općina Viškovo, Turističko-ugostiteljska zona Ronjgi

    Vlasništvo: Općina Viškovo

    Model realizacije:otvorene mogućnosti pregovaranja

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

    Projektna dokumentacija:

    • idejno rješenje

    Kontakt osoba:

    Sanjin Vranković, voditelj odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
    Općina Viškovo
    Vozišće 3, 51216 Viškovo
    Telefon: +385 51 503 779
    Faks: +385 51 257 521
    E-mail: sanjin.vrankovic@opcina-viskovo.hr
    Web: www.opcina-viskovo.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o.)

    Projekti:

    Međunarodni streljački centar Grobnik

    13

    Project map location

    Procijenjena vrijednost projekta:

    24.000.000 €

    Opis projekta

    Višenamjenski međunarodni streljački centar Grobnik omogućio bi rad, trening i organizaciju natjecanja u streljaštvu koji bi standardima zadovoljio sve međunarodne i olimpijske norme te organiziranje streljačkih natjecanja kao što su: Mediteranske igre, svjetska i europska prvenstva, međunarodna, nacionalna i lokalna takmičenja i slično. Površina je cca 65 ha i objedinjuje sve streljačke discipline uključujući i samostrel kao novu disciplinu te streličarske aktivnosti (luk i strijela). Međunarodni streljački centar Grobnik predviđa prostor za 9 polja letećih meta, 2 polja lovnog parkura, 2 polja vepra u trku MK puška 50 m i dva polja pokretne mete za zračnu pušku na 10 m. Također, predviđena su i strelišta za discipline međunarodnog i nacionalnog programa (puška 300 m, puška/pištolj 50 m i pištolj 25 m) te discipline nacionalnog programa VK puška 100 m, PAP 100 m, MK serijska puška i ZP 10 m) nestandardne discipline (dinamičko gađanje). U konačnoj fazi predviđa se izgradnja 500 sjedećih mjesta za gledatelje. Za realizaciju projekta zadržala bi se postojeća daljina gađanja (linija strelišta) od 800 m (kako bi se omogućilo uvježbavanje predstavnika Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova).

    Lokacija:Općina Čavle

    Vlasništvo: Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane

    Model realizacije: dogovorom između Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Primorsko-goranske županije definirat će se način korištenja i financiranja za daljnje mogućnosti pregovaranja

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

    Projektna dokumentacija: 

    • idejno tehničko rješenje za izgradnju streljačkog centra Grobnik

    Kontakt osoba:

    Alen Udovič, direktor
    Goranski sportski centar d. o. o.
    Školska 24, 51300 Delnice
    Telefon: +385 51 812 488
    Faks: +385 51 812 488
    E-mail: gsc@gsc-pgz.hr
    Web: www.gsc-pgz.hr

    (Fotografije: Google fotografije)

    Projekti:

    Žičara na Učki

    14

    Project map location

    Procijenjena vrijednost projekta:

    23.000.000 €

    Opis projekta

    Žičara povezuje obalu (mjesto Medveja) s planinskim područjem Učke čime se unapređuje kvaliteta turističke ponude te produljuje turistička sezona destinacije Kvarner na cijelu godinu. Projekt podrazumijeva izgradnju žičare od Medveje do Vojaka u dužini od 4.696,40 m na 5 stupova visine 14 m, 17 m, 25 m, 43 m, 45 m. Koristila bi se žičara s kabinom kapaciteta 60 putnika, putne brzine vožnje 7 m/s, kapaciteta prijevoza 310 putnika na sat. U investiciju je uključena izgradnja polazne stanica, trase, završne stanice, pristupne ceste te panoramskog restorana na Vojaku kapaciteta 200 sjedećih mjesta.

    Lokacija:Općina Lovran i Grad Opatija

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

    Projektna dokumentacija:

    • idejno rješenje
    • idejni projekt
    • 1. faza glavnog projekta

    Studijska dokumentacija:

    • procjena utjecaja na okoliš
    • prethodna studija opravdanosti
    • studija izvedivosti
    • cost/benefit analiza

    Dozvole za gradnju:

    • lokacijska dozvola

    Kontakt osobe:

    Milorad Stanić, uprava
    Mladen Blažević i Željko Kuiš, prokuristi
    Žičara Učka d. o. o.
    Vladimira Nazora 3, 51410 Opatija
    Telefon: +385 91 1214 054
    Faks: +385 51 212 652
    E-mail: blazevic.zicara.ucka@gmail.com
    Web: www.zicaraucka.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije)

    Projekti:

    Sportski park Fužine

    15

    Project map location

    Procijenjena vrijednost projekta:

    8.500.000 €

    Opis projekta

    Razvoj Gorskog kotara, zapošljavanje lokalnog stanovništva, povećanje turističke ponude kroz čitavu godinu.

    Projektom se planiraju graditi:

    • odmorišta uz autocestu
    • ugostiteljski i popratni objekti uz odmorište
    • žičare i skijaške staze
    • sportski objekti i tereni
    • hotel

    Lokacija: Općina Fužine

    Vlasništvo: privatno vlasništvo S. P. Fužine d. o. o.

    Model realizacije: javno-privatno partnerstvo

    Pripremljena dokumentacija:

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • prostorni plan
    • urbanistički plan uređenja

    Projektna dokumentacija:

    • idejni projekt
    • lokacijska dozvola

    Studijska dokumentacija:

    • financijski elaborat
    • elaborat isplativosti projekta

    Dozvole za gradnju:

    • za odmorište

    Kontakt osoba:

    Arsen Sihtar, direktor
    S. P. Fužine d. o. o.
    Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine
    Telefon: +385 51 287 303
    Mobitel: +385 91 89 60 111
    E-mail: spfuzine@hi.t-com.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o.)

    Projekti:

    Turistički i sportsko-rekreacijski centar Jezero Vode

    16

    Project map location

    Procijenjena vrijednost projekta:

    7.260.000 €

    Opis projekta

    Izgradnja Turističkog i sportsko-rekreacijskog centra Jezero Vode u svrhu razvijanja turističke i sportske ponude goranskog područja. Izgradnjom planiranih zona oformio bi se polivalentni, multidisciplinarni centar s mogućnošću odvijanja najrazličitijih aktivnosti na vodi i kopnu, u prirodnom okruženju, na površini od 38,80 ha.

    Projekt podrazumijeva gradnju:

    • umjetne akumulacije (jezera) na močvarnom području Sušica, uz naselje Vode
    • kupališne zone sa sadržajima potrebnim kupačima (ljeti) te sportskim lovcima i ribolovcima (cijele godine)
    • kampa u prirodi, kao izdvojene turističko-ugostiteljske zone s infrastrukturom i pratećim sadržajima (recepcija, restoran, zabavni sadržaji, sanitarne grupe i sl.) prema važećim propisima za tu kategoriju turističko-ugostiteljskog smještaja
    • sportsko-rekreacijske zone s građevinama otvorenog i zatvorenog tipa koje se mogu koristiti polivalentno
    • otvorenih igrališta i tenis-terena te polivalentne dvorane za više sportova (rukomet, košarka, odbojka, mali nogomet i dr.)

    Lokacija: Grad Čabar, naselje Vode

    Vlasništvo: Grad Čabar, Primorsko-goranska županija

    Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

    Studijska dokumentacija:

    • hidro-geološka studija

    Kontakt osoba:

    Krstijan Rajšel, gradonačelnik
    Grad Čabar
    Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
    Telefon: +385 51 829 490
    Faks: +385 51 821 137
    E-mail: kristijan.rajsel@cabar.hr
    Web: www.cabar.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o.)

    Projekti:

    Hotel Sport Delnice

    17

    Project map location

    Procijenjena vrijednost projekta:

    1.670.000 €

    Opis projekta

    Proširenje smještajnih sadržaja u Delnicama s obzirom na postojeću sportsku infrastrukturu i potrebu razvoja sportskog, rekreacijskog i zdravstvenog turizma (multifunkcionalna dvorana, klizalište, nogometno igralište, skakaonice, košarkaško igralište, trim-staze, biciklističke staze, gradski park, Park šuma Japlenški vrh). Projekt podrazumijeva rekonstrukciju i dogradnju starog Doma zdravlja i prenamjenu u hotel s 39 soba i 84 ležaja. U blizini zahvata predviđa se izgradnja pratećih sadržaja, odnosno parkirališta, dječjih igrališta, manjeg parka i šetnica.

    Lokacija: Grad Delnice

    Vlasništvo: Grad Delnice

    Model realizacije:ovisno o zahtjevima investitora i tržišta-pravo građenja, javno-privatno partnerstvo, zakup, prodaja i sl.

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

    Studijska dokumentacija

    • studija isplativosti

    Projektna dokumentacija:

    • idejni i glavni projekt

    Dozvole za gradnju:

    • potvrda glavnog projekta

    Kontakt osoba:

    Ivica Knežević, gradonačelnik
    Grad Delnice
    Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice
    Telefon: +385 51 812 055
    Faks: +385 51 812 037
    E-mail: grad-delnice@ri.t-com.hr
    Web: www.delnice.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

    Projekti:

    Zona posebnih obilježja doline rijeke Kupe

    18

    Project map location

    Procijenjena vrijednost projekta:

    400.000 €

    Opis projekta

    Dolina rijeke Kupe granično je područje s Republikom Slovenijom i svojim prirodnim karakteristikama i ljepotom privlači velik broj izletnika i turista te rekreativnih i profesionalnih sportaša. Iskazala se potreba za uređenjem prirodnih plaža i izgradnjom parkirališta i kamp-odmorišta zbog poboljšanja kvalitete ponude i povećanja turističkih kapaciteta, a samim time upotpunjuje se turistička ponuda grada Delnica i povezuju se drugi kulturni, prirodni i turistički sadržaji u jednu cjelinu. Potrebno je izvesti radove na izgradnji odmorišta, parkirališta ili kamp-odmorišta sa svom potrebnom infrastrukturom i manjim građevinama koje su u funkciji kampa i odmorišta te manje ugostiteljske ili uslužne građevine (info punkt, suvenirnica, nadstrešnice za odmor izletnika i sl.).

    Lokacija: Grad Delnice – Brod na Kupi, Gusti Laz

    Vlasništvo:privatno vlasništvo

    Model realizacije:otvorene mogućnosti pregovaranja

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • prostorni plan uređenja Grada Delnica

    Projektna dokumentacija:

    • potrebno je izraditi projekte u skladu sa zahtjevima investitora u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Delnica

    Dozvole za gradnju:

    • potencijalni investitor će prema svom planu i programu te u skladu s Prostornim planom uređenja pojedinačno ishodovati dozvole za gradnju

    Kontakt osoba:
    Davorka Grgurić, 
    voditeljica odsjeka za komunalni sustav
    Grad Delnice
    Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice
    Mobitel: +385 98 983 41 39
    Faks: +385 51 812 037
    E-mail: davorka@delnice.hr
    Web: www.delnice.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o.)

    Projekti:

    Autokamp Lokve

    19

    Project map location

    Procijenjena vrijednost projekta:

    280.000 €

    Opis projekta

    Razvoj turističke ponude i smještajnih kapaciteta uz Lokvarsko jezero na površini od 3,30 ha, od čega smještajne jedinice kampa pokrivaju površinu od cca 0,47 ha. Projekt podrazumijeva izgradnju smještajnih jedinica kampa – parcela ukupne površine 4.797 m² (mobilne kućice i kampiralište) te izgradnju ostalih sadržaja kao što su: info-punkt, ugostiteljski objekt, trgovina, prostor za roštiljanje, prostor za rekreaciju, diskoklub, prometnice, zelene površine i parkiralište.

    Lokacija:Općina Lokve, turistička zona ispod brda Špičunak, n/m 774 m

    Vlasništvo: Republika Hrvatska (Hrvatske šume)

    Model realizacije:pravo građenja, koncesija, otkup zemljišta, javno-privatno partnerstvo

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • u tijeku je izmjena prostornog plana
    • detaljan plan uređenja Turističke zona “Pod Špićunkom”

    Kontakt osobe:
    Toni Štimac,
    načelnik
    Telefon: +385 51 831 336
    Faks: +385 51 508 077
    E-mail: opcina@lokve.hr
    web: www.lokve.hr

    Sanja Čop, viša savjetnica za planskoanalitičke, ekonomske i razvojne projekte
    Općina Lokve
    Šet. Golubinjak 6, 51316 Lokve
    Telefon: +385 51 831 255
    E-mail: sanja@lokve.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o.)

    Projekti:

    Turističko naselje Sunger

    20

    Project map location

    Opis projekta

    Planirano turističko naselje u Sungeru jedinstvena je prilika prezentacije projekta Goranska drvena kuća. Cilj projekta je razvoj u gospodarskom i turističkom smislu, ostvarenje drvenog brenda Gorskog kotara kao i očuvanje autohtonosti etnološkog i graditeljskog nasljeđa mrkopaljskog kraja. U okviru turističkog naselja obuhvata 1,3 ha planira se izgradnja ugostiteljsko-turističkih, rekreacijskih, kulturnih, edukativnih i sličnih sadržaja. Predviđena je izgradnja devet objekata drvenih kuća s jednom smještajnom jedinicom – apartmanom za 6 – 8 osoba.

    Lokacija: Općina Mrkopalj, naselje Sunger

    Vlasništvo: Općina Mrkopalj

    Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

    Pripremljena dokumentacija: 

    Dokumenti prostornog uređenja:

    • detaljni plan uređenja turističkog naselja T2 u Sungeru

    Projektna dokumentacija:

    • idejni i glavni projekt

    Kontakt osoba:
    Josip Brozović, načelnik
    Općina Mrkopalj
    Stari kraj 3, 51315 Mrkopalj
    Telefon: +385 51 833 131
    Faks: +385 51 833 101
    E-mail: opcina@mrkopalj.hr

    (Fotografije: Iconis d.o.o.)