Projekti:

Thalasso-medicinski centar Crikvenica

1

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

18.500.000 €

Opis projekta
Thalassotherapia Crikvenica specijalizirana je bolnica za medicinsko liječenje i rehabilitaciju bolesti respiratornih organa, lokomotornog sustava, bolesti kože, alergijskih bolesti i bolesti prehrane. Ulaganjem u izgradnju novih objekata i opremanjem suvremenom opremom povećat će se kvaliteta i opseg zdravstvene usluge korištenjem prirodnih ljekovitih činitelja te nova zapošljavanja stručnog kadra. Podizanje usluge na višu razinu direktno pridonosi prepoznatljivosti destinacije kao lječilišnog turističkog centra te omogućava plasiranje usluga na turističko tržište neovisno o institucionalnom statusu bolnice. Realizacijom projekta Thalasso-medicinski centar Crikvenica Thalassotherapia postaje centar izvrsnosti za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju dišnih organa i organa za kretanje. Projekt podrazumijeva izgradnju objekta E – medicinski rehabilitacijski centar u kompleksu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia Crikvenica (9.500 m² bruto izgrađenosti), izgradnju objekta Autogaraža G (4.350 m² bruto izgrađenosti), izgradnju spojnih toplih hodnika između novog objekta i postojećih objekata (1.440 m² bruto izgrađenosti), te izgradnju potrebne energetske infrastrukture i uređenje plaže ispred bolnice.

Lokacija: Grad Crikvenica, Thalassotherapia Crikvenica

Vlasništvo: Primorsko-goranska županija

Model realizacije: javno-privatno partnerstvo ili drugi oblik suradnje

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

 • cost/benefit analiza

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje

Kontakt osoba:
Damir Lončarić, ravnatelj
Thalassotherapia Crikvenica
Gajevo šetalište 21, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 51 407 610,
Mobitel: +385 98 424 993
Fax: +385 51 785 189
E-mail: damir.loncaric@thalasso-ck.hr
Web: www.thalasso-ck.hr


Zdravstveni turizam na Kvarneru 


(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Zdravstveni centar Meline

2

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

6.000.000 €

Opis projekta
Nova ugostiteljsko-turistička zona na području Blata, prostor namijenjen za gradnju centra za zdravstveni turizam koji se temelji na ljekovitom blatu. Otkako je potvrđen pozitivan učinak ljekovitog blata s plaže na Melinama, brojni turisti odabiru za svoj odmor Soline, Klimno i Čižiće, upravo zbog blizine plaže čiji ljekoviti mulj općenito pozitivno utječe na zdravlje, posebno na reumatske i kožne bolesti. Uvala Soline, postojbina predromanskih solana, oaza mira, ljepote i zdravlja, izgradnjom smještajnih i drugih kapaciteta doprinosi županijskom razvoju zdravstvenog turizma na površini od 3 ha.
Nakon prihvaćanja Prostornog plana Primorsko-goranske županije te Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj, pokrenut će se izrada potrebne dokumentacije za hotelski objekt u svrhu zdravstvenog turizma, kapaciteta do 400 ležajeva, 100 – 300 smještajnih jedinica s ostalim pratećim sadržajima i programima. 

Lokacija: Općina Dobrinj, uvala Soline, otok Krk

Vlasništvo: državno i privatno

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje

Kontakt osoba:
Neven Komadina, načelnik
Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj
Telefon: +385 51 848 344
E-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
Web: www.dobrinj.hr 
 


Zdravstveni turizam na Kvarneru


(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Lječilišni centar Skrad

3

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

4.000.000 €

Opis projekta
Prenamjenom i rekonstrukcijom bivših vojnih objekata te izgradnjom novih sadržaja predstavljat će prvi prirodni lječilišni centar (Centar tradicionalne kineske medicine) u planinskim krajevima Hrvatske i uz postojeću prirodnu baštinu doprinijet će turističkom i ruralnom razvoju Gorskog kotara. Skrad ima izuzetno pogodan prirodni položaj jer je rasprostranjen na padinama Skradskog vrha, okružen šumama crnogorice i bjelogorice te uzdignut nad kanjonom u kojem su Zeleni vir i Vražji prolaz, prirodne rijetkosti iznimnih odlika i ljepote.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • rekonstrukciju postojećih objekata u dva hotela s 80 kreveta
 • gradnju wellness centra
 • gradnju tenis-terena
 • gradnju višenamjenske dvorane
 • unapređenje infrastrukture
 • uređenje hortikulture

Lokacija: Općina Skrad, nalazi se na nadmorskoj visini od 700 m

Vlasništvo: zemljište se nalazi u vlasništvu Općine Skrad i Republike Hrvatske

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • prostorni plan Općine Skrad
 • potrebno izraditi Urbanistički plan uređenja

  Kontakt osoba:
  Damir Grgurić, načelnik
  Općina Skrad
  Josipa Blaževića Blaža 8, 51311 Skrad
  Telefon: +385 51 810 620
  Faks: +385 51 810 680
  E-mail: opcina.skrad@ri.t-com.hr
  Web: www.skrad.hr

  (Fotografije: Iconis d.o.o.)